Ljudi

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Aleksandar Antić

Referent opšte službe

Saznaj više

Aleksandra Gašić Čolić

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka-hemija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Aleksandra Pavlović

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Andrea Mihajlović

Naučni saradnik u oblasti prirodno- matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Andrijana Andrić

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Anja Šepa

Stariji istraživač

Stariji istraživač

Saznaj više

Anton Perchikov

Stariji stručni saradnik u oblasti javnih nabavki u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Bojan Gavrilović

Istraživač-saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka - biologija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Bojana Ivošević

Referent za finansijsko računovodstvene , kadrovske i opšte poslove

Saznaj više

Bojana Smiljanić

Stariji istraživač

Saznaj više

Boris Brkić

Naučni saradnik u oblasti tehničko- tehnoloških nauka – nauka o materijalima

Naučni saradnik

Saznaj više

Branimir Bajac

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Branislav Pejak

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Branislav Živaljević

Viši naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Rukovodilac Centra za Biosisteme

Saznaj više

Branko Šikoparija

Mlađi istraživač

Saznaj više

Čaba Peteš

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Dajana Vujaklija

Stariji istraživač

Saznaj više

Damir Krklješ

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Dejan Pavlović

Mlađi istraživač

Mlađi istraživač

Saznaj više

Dimitrije Stefanović

Mlađi istraživač

Saznaj više

Đorđe Dragojević

Mlađi istraživač

Saznaj više

Đorđe Vujić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Dragana Blagojević

Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Dragana Ćuk

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Dragana Petković

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Dušanka Vujanović

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Emilija Oreščanin

Naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških i biotehničkih nauka

Naučni saradnik

Saznaj više

Georges Dubourg

Stariji saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Goran Adžić

Naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacije i informacione tehnologije

Rukovodilac Centra za senzorske tehnologije

Saznaj više

Goran Kitić

Finansijsko-računovodstveni analitičar za međunarodne projekte

Saznaj više

Gorana Lisjuk

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka -meteorologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Gordan Mimić

Stariji istraživač

Saznaj više

Heman Kumar Ramiya Ramesh Babu

Istraživač saradnik iz oblasti Biofotonike

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Irena Miler

Naučni saradnik u oblasti biotehničkih nauka - šumarstvo

Saznaj više

Isidora Simović

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Isidora Stojačić

Stariji istraživač

Saznaj više

Ivan Bobrinetskiy

Viši naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Stariji istraživač

Saznaj više

Ivana Gađanski

Menadžer kancelarije direktora

Saznaj više

Ivana Omazić

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka -fizika

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Ivana Podunavac

Naučni saradnik u oblasti humanističkih nauka – istorija, arheologija i etnologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Ivana Živaljević

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Jelena Ačanski

Docent u oblasti društveno-humanističkih nauka –arheologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Jelena Jovanović

Stariji istraživač

Saznaj više

Jelena Jović

Stariji istraživač

Saznaj više

Jovan Matović

Istraživač-saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka –materijali i hemijske tehnologije

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Jovana Stanojev

Menadžer Centra za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Jovana Vlaškalin

Istraživač-pripravnik u oblasti društveno-humanističkih nauka –arheologija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Jugoslav Pendić

Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova

Saznaj više

Katarina Petković

Istraživac-saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka - geonauke

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Kristina Kalkan

Istraživač-saradnik u oblasti humanističkih nauka – arheologija

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Kristina Penezić

Viši naučni saradnik u oblasti biotehničkih nauka

Menadžerka za projekte u Centru za biosisteme

Saznaj više

Kristina Petrović

Naučni saradnik

Naučni saradnik

Saznaj više

Ljiljana Janjušević

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Ljiljana Šašić Zorić

Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Luka Bošnjak

Istraživač saradnik u oblasti biologije

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Maja Arok

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Maja Radišić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Maksim Lalić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Marija Kopanja

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Marija Miličić

Naučni saradnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- informacione tehnologije

Naučni saradnik

Saznaj više

Marko Panić

Stariji istraživač

Saznaj više

Marko Pavlović

Naučni saradnik u oblasti prirodno–matematičkih nauka -fizika

Naučni saradnik

Saznaj više

Marko Radović

Mlađi istraživač

Mlađi istraživač

Saznaj više

Maša Buđen

Stariji stručni saradnik u oblasti finansija međunarodnih projekata u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Maša Mimica

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka – hemija-biohemija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Mila Đisalov

Istraživač-saradnik u oblasti prirodno–matematičkih nauka -hemija

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Milena Jakšić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Milica Brkić

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Milica Lukić

Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Milica Milovanović

Rukovodilac Centra za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Milica Trajković

Rukovodilac Centra za razvoj proizvoda

Saznaj više

Milijana Vujasinović

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Miljana Marković

Stariji istraživač

Saznaj više

Miloš Pajić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Miloš Pandžić

Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Mina Bjelica

Mlađi istraživač

Saznaj više

Mina Mirović

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno–matemaričkih nauka -hemija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Minja Mladenović

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Mirjana Mundžić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Mirjana Radulović

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Nastasija Grujić

Naučni saradnik u oblasti biotehničkih nauka - poljoprivreda

Naučni saradnik

Saznaj više

Nataša Ljubičić

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Nataša Narevski

Istraživač-saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka –materijali i hemijske tehnologije

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Nejra Omerović

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Nenad Lukić

Stariji istraživač

Saznaj više

Nikola Kanas

Viši naučni saradnik u oblasti prirodno–matematičkih nauka -hemija

Viši naučni saradnik

Saznaj više

Nikola Knežević

Stariji istraživač

Saznaj više

Nikola Obrenović

Viši naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacije i informacione tehnologije

Viši naučni saradnik

Saznaj više

Nikolina Janković

Mlađi istraživač

Mlađi istraživač

Saznaj više

Nina Pajević

Naučni saradnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Naučni saradnik

Saznaj više

Oskar Marko

Stručni savetnik

Stručni savetnik

Saznaj više

Predrag Lugonja

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Predrag Matavulj

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Predrag Radišić

Stariji saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Predrag Stanković

Stariji istraživač

Saznaj više

Salomao Moraes

Poslovni sekretar

Saznaj više

Sanja Antić

Naučni saradnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Rukovodilac Centra za informacione tehnologije

Saznaj više

Sanja Brdar

Istraživač- pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Sara Joksović

Naučni savetnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – nauka o materijalima

Naučni savetnik

Saznaj više

Slavica Savić

Naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacije i informacione tehnologije

Naučni saradnik

Saznaj više

Slobodan Birgermajer

Vozač-kurir

Saznaj više

Slobodan Šašović

Viši naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacije i informacione tehnologije

Viši naučni saradnik

Saznaj više

Snežana Đurić

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Sofija Merc

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Sonja Tarčak

Menadžer Centra za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Stavros Tsitouras

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka -fizika

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Stefan Jarić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Stefanija Stojković

istraživač-saradnik u oblasti humanističkih nauka – istorija, arheologija i etnologija

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Tamara Blagojević

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Tamara Trninić

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Tatjana Knežević

Istraživač- pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Teodora Knežić

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Tijana Barošević

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Tijana Nikolić

Viši naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacija i informacionih tehnologija

Pomoćnik direktora za nauku

Saznaj više

Vasa Radonić

Naučni savetnik u oblasti prirodnih/ matematičkih nauka- fizika

Stariji istraživač

Saznaj više

Vesna Bengin

Mlađi istraživač

Saznaj više

Vladan Filipović

Menadžer Centra za razvoj proizvoda

Saznaj više

Vladan Minić

Redovni profesor u oblasti računarskih nauka

Direktor instituta

Saznaj više

Vladimir Crnojević

Finansijsko računovodstveni analitičar

Saznaj više

Vladislava Ćulum

Istraživač-pravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Željana Grbović

Stariji saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Željko Bajić

Stariji istraživač

Saznaj više

Zoran Pavlović