Ljudi

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Aleksandar Antić

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka-hemija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Aleksandra Pavlović

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Andrea Mihajlović

Naučni saradnik u oblasti prirodno- matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Andrijana Andrić

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Anja Šepa

Stariji stručni saradnik u oblasti javnih nabavki u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Bojan Gavrilović

Istraživač-saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka - biologija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Bojana Ivošević

Referent za finansijsko računovodstvene , kadrovske i opšte poslove

Saznaj više

Bojana Smiljanić

Stariji istraživač

Saznaj više

Boris Brkić

Naučni saradnik u oblasti tehničko- tehnoloških nauka – nauka o materijalima

Naučni saradnik

Saznaj više

Branimir Bajac

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Branislav Pejak

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Branislav Živaljević

Viši naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Rukovodilac Centra za Biosisteme

Saznaj više

Branko Šikoparija

Mlađi istraživač

Saznaj više

Čaba Peteš

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Dajana Vujaklija

Stariji istraživač

Saznaj više

Damir Krklješ

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Dejan Pavlović

Mlađi istraživač

Mlađi istraživač

Saznaj više

Dimitrije Stefanović

Mlađi istraživač

Saznaj više

Đorđe Batić

Mlađi istraživač

Saznaj više

Đorđe Dragojević