Ivana Gađanski

Ivana Gadjanski

Zvanje: Viši naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Pozicija:Stariji istraživač

Google Scholar

Dr Ivana Gađanski je viši naučni saradnik i pomoćnik direktora za nauku na Institutu Biosens, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija. Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao prva u klasi (2003). Doktorirala je iz neuronauka (ocena summa cum laude – usmena odbrana) na Georg-August Univerzitetu i Institutu za biofizičku hemiju Maks Plank, Getingen, Nemačka (2007) i radila na posledoktorskim studijama na Univerzitetu Ludvig-Maksimilijian, Minhen, Nemačka. Ivana se zatim posvetila oblasti bioinženjerstva i provela godinu dana kao Fulbrajt stipendista – gostujući istraživač na Univerzitetu Kolumbija, Njujork, SAD u Laboratoriji za matične ćelije i tkivno inženjerstvo (rukovodilac: prof. Gordana Vunjak-Novaković). U BioSensu radi na bioinženjerstvu u oblasti ćelijske poljoprivrede – razvija rešenja za kultivisano meso. Takođe radi na razvoju biosenzora za monitoring u oblasti poljoprivrede, biomedicine i zaštite životne sredine. Ivana je stipendista Instituta za dobru hranu i koordinator Horizont2020 projekata DRAGON GA 810755 i IPANEMA GA 872662.

Centar:

03

CBS

1. Vidic, J., Vizzini, P., Manzano, M., Kavanaugh, D., Ramarao, N., Zivkovic, M., Radonic, V., Knezevic, N., Giouroudi, I. and Gadjanski, I., 2019. Point-of-need DNA testing for detection of foodborne pathogenic bacteria. Sensors, 19(5), p.1100.
2. Knežević, N.Ž., Gadjanski, I. and Durand, J.O., 2019. Magnetic nanoarchitectures for cancer sensing, imaging and therapy. Journal of Materials Chemistry B, 7(1), pp.9-23.
3. Gadjanski, I., Yodmuang, S., Spiller, K., Bhumiratana, S. and Vunjak-Novakovic, G., 2013. Supplementation of exogenous adenosine 5′-triphosphate enhances mechanical properties of 3D cell–agarose constructs for cartilage tissue engineering. Tissue Engineering Part A, 19(19-20), pp.2188-2200.
4. Yodmuang, S., Gadjanski, I., Chao, P.H.G. and Vunjak‐Novakovic, G., 2013. Transient hypoxia improves matrix properties in tissue engineered cartilage. Journal of orthopaedic research, 31(4), pp.544-553.
5. Gadjanski, I., 2018. Mimetic hierarchical approaches for osteochondral tissue engineering. In Osteochondral Tissue Engineering (pp. 143-170). Springer, Cham.