Razvoj magnetnih senzora za brzu detekciju serotipova Salmonella uobičajenih u Srbiji i Portugalu

Period implementacije: 01/01/2020 - 31/12/2022

Tip projekta: BILATERALNI

Referenca: 337-00-00227/2019-09/1

Cilj projekta: Dva glavna cilja projektne saradnje izmedju srpskog Instituta Biosens i Instituta INESC-MN u Portugalu su: 1) procenjivanje efikasnosti magnetnih senzora baziranih na antitelima i nukleinskim kiselinama za Primenu-na-Terenu (PnT) i detekciju Salmonella Typhimurium i 2) razvijanje mikrofluidičnih magnetnih platformi sa onim biosenzorima koji su evaluirani kao najefikasniji u smislu specifičnosti i drugih parametara senzornih preformansi (limit detekcije, dinamički opseg, vreme odgovora). Ostali ciljevi uključuju: 3) procenu dve metode za obogaćivanje DNK za PnT upotrebu na kojima je svaki partner prethodno radio (vidi detalje ispod) 4) prilagođavanje senzornih platformi za PnT primenu 5) produbljivanje saradnje između dva partnera obezbeđivanjem treninga za mlade istraživače iz oba tima o stručnosti koja nedostaje na obe njihove institucije i pripremom zajedničkih publikacija i zajedničih predloga za druge načine finansiranja.

 

O projektu: Projekat će uporediti antitela- i DNK-bazirane magnetne biosenzore u cilju identifikacije najprimenljivijih biosenzora za PnT primenu u detekciji serotipova Salmonella uobičajenih u Srbiji i Portugalu. Oba tipa biosenzora će biti integrisana na mikrofluidični čip, koji je prenosiv i zahteva male količine reagenasa, što ga čini pogodnim za PnT primenu. Dodatno, mikrofluidični kertridž će omogućiti integrisane operacije kao što su priprema uzoraka i prečišćavanje DNK.

Fokus će biti stavljen na magnetno očitavanje zbog sledećih razloga: 1) magnetni markeri/nanočestice (MMNČ) se mogu lako funkcionalizovati za označavanje bilo kog bioentiteta (antitela ili DNK) 2) visok odnos signala i šuma za obeležavanje MMNČ zbog nedostataka magnetnih ciljeva (engl. magnetic targets) u većini ćelija 3) MMNP – om se može manipulisati unutar mikrofluidnih kanala primenom eksternih magnetnih polja, što omogućava operacije kao što su mešanje i / ili koncentrisanje.
U Srbiji S. enterica serotip Enteritidis se smatra najznačajnijom bakterijom iz hrane koja može prouzrokovati bolest kod ljudi, praćena S. enterica (ser) typhimurium. U Portugalu, najčešće prijavljivani serotipovi S. enterica koji izazivaju infekcije kod ljudi su:  S. Typhimurium, S. Derby, S. Rissen. Stoga će fokus ovog bilateralnog projekta biti stavljen na detekciju S. e. typhimurium, u hrani i vodi, kao najzastupljenijeg serotipa u obe zemlje.

Teme:

Centri:

03

CBS

CST

CST