REALSENSE1 – Monitoring of cell culture parameters using sensors for biomass and nutrients/metabolites in media: Lab-on-a-Chip (LOC) approach, 2019-2021; Good Food Institute 2018 Competitive Grant Program

Akronim: RealSense1

Period implementacije: 28/01/2019 - 27/07/2021

Tip projekta: GRANTOVI INSTITUTA DOBRE HRANE

Internet prezentacija: www.realsense.rs

RealSense1 i2 (1) 1

Cilj projekta: Razvijanje i testiranje inovativnih i ekonomičnih senzora za biomasu i za različite metabolite koji se generišu tokom gajenja ćelija i mogu se akumulirati u medijumu, što može dovesti do negativnog efekta na ćelije.

 

O projektu: Ćelijska poljoprivreda se u današnje vreme pominje kao jedna od vodećih naučnih tema koje se bavi problemom održive proizvodnje hrane, doprinoseći na taj način smanjenju klimatskih promena, kao i rešavanju drugih izazova koji se tiču zaštite životne sredine. Proizvodnja kultivisanog mesa i njegova distribucija u supermarkete i na naše trpeze, jedno je od mogućih rešenja kojima se naučnici bave kako bi rešili neke od pomenutih problema.

Od 2019 godine, BioSens Institut učestvuje u toj “trci” proizvodnje kultivisanog mesa, dobijanjem granta Instituta Dobre Hrane – RealSense1 – kojim koordinira dr Ivana Gađanski.

 

REALSENSE1 projekat koristi pristup tzv. “laboratorije na čipu” tj. gajenje ćelija u mikrofluidičnim bioreaktorima, koji omogućuju značajno smanjenje vremena i troškova razvoja bioprocesa zbog visokog stepena kontrole, omogućenog laminarnim kretanjem fluida, kao i malim količinama potrebnih reagenasa, što je omogućeno dimenzijama mikrofluidičnih bioreaktora.

Teme:

Vasa Radonjić

Vasa

Radonjić

Stefan Jarić

Stefan

Jarić

Nikola Knežević

Nikola

Knežević

Kristina Živojević

Kristina

Živojević

Ivana Podunavac

Ivana

Podunavac

Teodora Knežić

Teodora

Knežić

Mila Đisalov

Mila

Đisalov

Ivana Gađanski

Ivana

Gađanski

Centri:

03

CBS

CST

CST