IPANEMA – Integration of PAper-based Nucleic acid testing mEthods into Microfluidic devices for improved biosensing Applications

Akronim: IPANEMA

Period implementacije: 01/01/2020 - 31/12/2023

GA broj: 872662

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: www.ipanema2020.com

Ipanema Logo

Cilj projekta: IPANEMA projekat okuplja široku mrežu institucija sa multidisciplinarnim ekspertizama sa ciljem da razvije i primeni u praksi potencijal mikrofluidičnih platformi zasnovanih na papiru.

 

O projektu: Nukleinske kiseline (uključujući deoksiribonukleinsku kiselinu ili DNK i ribonukleinsku kiselinu ili RNK) nalaze se u svim ćelijama i virusima. Testovi koji koriste amplifikaciju tj. umnožavanje nukleinske kiseline sve se više koriste pri detekciji DNK ili RNK povezane sa bakterijama, virusima ili drugim patogenima, čak i kada su prisutni u vrlo malim količinama. Međutim, takvi testovi (kao npr. PCR) su i dalje relativno komplikovani i skupi za široku upotrebu pri terenskom testiranju, bez odlaska u laboratoriju. Sa partnerima u Evropi, SAD, Kini, Rusiji i Izraelu, među kojima su i akademske institucije i kompanije, IPANEMA radi na nekoliko različitih tehnologija koje se mogu integrisati sa pametnim telefonima za sofisticiranu, ali isplativu i jednostavnu terensku dijagnostiku.

 

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 872662.

Teme:

Centri:

03

CBS

CST

CST