Integration of PAper-based Nucleic acid testing mEthods into Microfluidic devices for improved biosensing Applications

Akronim: IPANEMA

Period implementacije: 01/01/2020 - 31/12/2023

GA broj: 872662

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: www.ipanema2020.com

Ipanema Logo

Cilj projekta: IPANEMA projekat okuplja široku mrežu institucija sa multidisciplinarnim ekspertizama sa ciljem da razvije i primeni u praksi potencijal mikrofluidičnih platformi zasnovanih na papiru.

 

O projektu: Nukleinske kiseline (uključujući deoksiribonukleinsku kiselinu ili DNK i ribonukleinsku kiselinu ili RNK) nalaze se u svim ćelijama i virusima. Testovi koji koriste amplifikaciju tj. umnožavanje nukleinske kiseline sve se više koriste pri detekciji DNK ili RNK povezane sa bakterijama, virusima ili drugim patogenima, čak i kada su prisutni u vrlo malim količinama. Međutim, takvi testovi (kao npr. PCR) su i dalje relativno komplikovani i skupi za široku upotrebu pri terenskom testiranju, bez odlaska u laboratoriju. Sa partnerima u Evropi, SAD, Kini, Rusiji i Izraelu, među kojima su i akademske institucije i kompanije, IPANEMA radi na nekoliko različitih tehnologija koje se mogu integrisati sa pametnim telefonima za sofisticiranu, ali isplativu i jednostavnu terensku dijagnostiku.

 

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 872662.

Teme:

Vasa Radonjić

Vasa

Radonjić

Stefan Jarić

Stefan

Jarić

Slobodan Birgermajer

Slobodan

Birgermajer

Nikola Knežević

Nikola

Knežević

Nejra Omerović

Nejra

Omerović

Minja Mladenović

Minja

Mladenović

Marko Radović

Marko

Radović

Kristina Živojević

Kristina

Živojević

Jovana Stanojev

Jovana

Stanojev

Ivan Bobrinetskiy

Ivan

Bobrinetskiy

Ivana Podunavac

Ivana

Podunavac

Vesna Nešković

Vesna

Nešković

Mila Đisalov

Mila

Đisalov

Ljiljana Janjušević

Ljiljana

Janjušević

Ivana Gađanski

Ivana

Gađanski

Centri:

03

CBS

CST

CST