ANTARES- Centre of Excellence for Advanced Technologies in Sustainable Agriculture and Food Security

Akronim: ANTARES

Period implementacije: 01/03/2017 - 29/02/2024

GA broj: 739570

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://antaresproject.eu/

ANTARES

Cilj projekta: ANTARES ima za cilj da pretvori Institut BioSens u Evropski centar izvrsnosti (CoE) za napredne tehnologije u održivoj poljoprivredi, kao i da pruži vrhunska digitalna rešenja evropskom poljoprivrednom sektoru, podstakne naučnu izvrsnost, stimuliše preduzetništvo i zapošljavanje na regionalnom nivou i obezbedi dovoljno sigurne hrane za rastuću globalnu populaciju.

 

O projektu: Da bi se to postiglo, ANTARES će se usredsrediti na tri stuba održivosti: snažnu istraživačku infrastrukturu koja uključuje novu zgradu Instituta BioSens i najsavremeniju opremu, namenski plan ljudskih resursa i naučnu izvrsnost. Kvantni skok u ljudskim resursima i istraživačkoj infrastrukturi koji je omogućio ANTARES povećaće naučne mogućnosti BioSensa. Takoše, Institut će pomerati naučne i tehnološke granice u različitim disciplinama: nauka o materijalima, mikro i nano elektronika, dizajn senzora, daljinsko očitavanje, Internet stvari, veštačka inteligencija i istraživanje biosistema.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 739570.

Teme:

Centri:

03

CBS

proba 2

CIT

05

CIRP

04

CRP

CST

CST