ANTARES- Centre of Excellence for Advanced Technologies in Sustainable Agriculture and Food Security

Akronim: ANTARES

Period implementacije: 01/03/2017 - 29/02/2024

GA broj: 739570

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://antaresproject.eu/

ANTARES

Cilj projekta: ANTARES ima za cilj da pretvori Institut BioSens u Evropski centar izvrsnosti (CoE) za napredne tehnologije u održivoj poljoprivredi, kao i da pruži vrhunska digitalna rešenja evropskom poljoprivrednom sektoru, podstakne naučnu izvrsnost, stimuliše preduzetništvo i zapošljavanje na regionalnom nivou i obezbedi dovoljno sigurne hrane za rastuću globalnu populaciju.

 

O projektu: Da bi se to postiglo, ANTARES će se usredsrediti na tri stuba održivosti: snažnu istraživačku infrastrukturu koja uključuje novu zgradu Instituta BioSens i najsavremeniju opremu, namenski plan ljudskih resursa i naučnu izvrsnost. Kvantni skok u ljudskim resursima i istraživačkoj infrastrukturi koji je omogućio ANTARES povećaće naučne mogućnosti BioSensa. Takoše, Institut će pomerati naučne i tehnološke granice u različitim disciplinama: nauka o materijalima, mikro i nano elektronika, dizajn senzora, daljinsko očitavanje, Internet stvari, veštačka inteligencija i istraživanje biosistema.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 739570.

Teme:

Irena Miler

Irena

Miler

Kristina Kalkan

Kristina

Kalkan

Anton Perchikov

Anton

Perchikov

Salomao Moraes

Salomao

Moraes

Predrag Stanković

Predrag

Stanković

Aleksandar Antić

Aleksandar

Antić

Vladislava Ćulum

Vladislava

Ćulum

Gorana Lisjuk

Gorana

Lisjuk

Zoran Pavlović

Zoran

Pavlović

Vesna Bengin

Vesna

Bengin

Slobodan Birgermajer

Slobodan

Birgermajer

Nikolina Janković

Nikolina

Janković

Marko Pavlović

Marko

Pavlović

Jovan Matović

Jovan

Matović

Ivan Bobrinetskiy

Ivan

Bobrinetskiy

Heman Kumar Ramiya Ramesh Babu

Heman

Kumar

Ramiya

Ramesh

Babu

Goran Kitić

Goran

Kitić

Georges Dubourg

Georges

Dubourg

Đorđe Vujić

Đorđe

Vujić

Đorđe Dragojević

Đorđe

Dragojević

Damir Krklješ

Damir

Krklješ

Čaba Peteš

Čaba

Peteš

Branimir Bajac

Branimir

Bajac

Boris Brkić

Boris

Brkić

Željko Bajić

Željko

Bajić

Milijana Vujasinović

Milijana

Vujasinović

Tamara Trninić

Tamara

Trninić

Stavros Tsitouras

Stavros

Tsitouras

Sofija Merc

Sofija

Merc

Milica Trajković

Milica

Trajković

Maša Mimica

Maša

Mimica

Maja Radišić

Maja

Radišić

Emilija Oreščanin

Emilija

Oreščanin

Dragana Petković

Dragana

Petković

Bojan Gavrilović

Bojan

Gavrilović

Željana Grbović

Željana

Grbović

Vladimir Crnojević

Vladimir

Crnojević

Sanja Brdar

Sanja

Brdar

Oskar Marko

Oskar

Marko

Nikola Obrenović

Nikola

Obrenović

Nikola Kanas

Nikola

Kanas

Nastasija Grujić

Nastasija

Grujić

Miloš Pandžić

Miloš

Pandžić

Marko Panić

Marko

Panić

Gordan Mimić

Gordan

Mimić

Branislav Pejak

Branislav

Pejak

Andrea Mihajlović

Andrea

Mihajlović

Tijana Nikolić

Tijana

Nikolić

Miloš Pajić

Miloš

Pajić

Ivana Gađanski

Ivana

Gađanski

Branko Šikoparija

Branko

Šikoparija

Centri:

03

CBS

proba 2

CIT

05

CIRP

04

CRP

CST

CST