REALSENSE2- FROM LAB-ON-A-CHIP TO CUSTOM BIOREACTOR: SCALE UP MODELING STUDY, 2019-2021; Good Food Institute 2018 Competitive Grant Program

Akronim: RealSense2

Period implementacije: 01/02/2020 - 31/05/2022

Tip projekta: GRANTOVI INSTITUTA DOBRE HRANE

Internet prezentacija: http://www.realsense.rs

RealSense1 i2 (1) 1

Cilj projekta: RealSense2 fokusiran na matematičko modelovanje povezano sa eksperimentalnom validacijom kako bi razvili i optimizovali novi senzori za biomasu i hranljive sastojke/metabolite u hranljivom medijumu čime bi se omogućila njihova integraciju u komercijalne bioreaktore. Ovo će obezbediti bolju kontrolu bioprocesa, redovno praćenje, a u kombinaciji sa filtriranjem, može omogućiti recikliranje medijuma što će rezultovati u smanjenju ukupnih troškova neophodnih za proizvodnju kultivisanog mesa.

 

O projektu: Specifični ciljevi projekata su: a) identifikacija najefikasnije konfiguracije za integrisanje senzora u bioreaktor sa mešanim rezervoarom kroz povezano matematičko modelovanje, dinamiku fluida i eksperimente, b) razvoj senzora za hranljive sastojke/metabolite spremne za integraciju (TRL5-6) u bioreaktor i za integrisanje proizvedenih senzora u bioreaktor prema dizajnu identifikovanom kroz najefikasniji matematički model, kao i c) za ispitivanje bioreaktora sa integrisanim senzorima koristeći komercijalno relevantnih tipovi ćelija. Testiraće se ćelije različitog porekla, tj. sisara i beskičmenjaka.

Teme:

Centri:

03

CBS

CST

CST