Vladimir Crnojević

Pozicija:Direktor instituta

Zvanje: Naučni savetnik

Google Scholar

Prof. Vladimir Crnojević je direktor Instituta BioSens, istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, osnovanog sa ciljem da sprovodi osnovna i primenjena multidisciplinarna istraživanja koja će doprineti razvoju održive i efikasnije poljoprivrede i proizvodnje hrane na različitim nivoima: od mikro i nano senzora, preko interneta stvari, agrorobotike, daljinske detekcije, do analitike velikih podataka, mašinskog učenja i veštačke inteligencije.Prof. Crnojević je redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu i Associate Professor Extraordinary na Stelenboš Univerzitetu u Južnoafričkoj Republika. Osnovne studije završio je na smeru Energetika, elektronika i telekomunikacije, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, gde je odbranio doktorsku disertaciju 2004. godine. Od 2012. do 2015. godine, bio je direktor departmana za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije, a 2015. godine osniva Institut BioSense, koji je za veoma kratko vreme postao regionalni lider u EU (FP7 i H2020) projektima, uključujući vodeće projekte kao što su ANTARES , IoF2020 – Internet of Food & Farm i SmartAgriHubs. Od osnivanja, Institut BioSense ostvario je značajnu saradnju sa industrijom i bio je uključen u realizaciju velikog broja akceleratoprskih programa putem kojih je finansirano više od 100 malih i srednjih preduzeća u AgTech domenu. Predvodio je istraživački tim Instituta BioSens koji je 2017. godine osvojio prvo mesto na takmičenju 2017 Syngenta Crop Challenge sa algoritmom za pametan odabir semena. Njegova istraživačka interesovanja uključuju mašinsko učenje, obradu slike, daljinsku detekciju, analitiku velikih podataka i interneta stvari, s primenom u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije.