KATANA – Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector

Akronim: KATANA

Period implementacije: 01/06/2016 - 31/12/2018

GA broj: 691478

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://katanaproject.eu/

Katana-Logo

Cilj projekta: KATANA je posvećena pružanju podrške malim i srednjim evropskim preduzećima, i startap kompanijama duž poljoprivredno-prehrambrenog lanca vrednosti za pristup znanju, tehnologiji, kapitalu i tržištu u cilju reagovanja na globalno konkurentno okruženje u poljoprivredno-prehrambrenom sektoru.

 

O projektu: “KATANA-Industrije u razvoju kao ključni pokretači usvajanja naprednih tehnologija u poljoprivredno-prehrambrenom sektoru”, podržava mala i srednja evropska preduzeća u poljoprivredno-prehrambrenom lancu vrednosti tako da istovremeno imaju pristup znanju, tehnologiji, kapitalu i tržištu kako bi odgovorili na globalno konkurentno okruženje. KATANA ima za cilj da kompanijama obezbedi ovakav pristup tako što će iskoristiti višestruki potencijal prekogranične/međusektorske saradnje i sistemski pristup koji mobiliše usluge u pravcu sveobuhvatnog cilja plasiranja novih proizvoda/ usluga na tržište.

 

KATANA predlaže sistemski pristup kombinovanjem (i) inovativne šeme selekcije i finansiranja zasnovane na vršnjačkoj proceni i grupnom finansiranju; (ii) holistički portfolio propratnih usluga koje pokrivaju ceo životni ciklus KATANA i (iii) tri demonstranta velikih razmera koji kapitalizuju industrije u razvoju (eko-industrije, mobilne usluge i personalizovano zdravlje).

 

KATANA je projekat vođen klasterima, koji okuplja 7 aktivnih klastera malih i velikih preduzeća u celoj Evropi (od Skandinavije do Mediterana i Balkana) koji pokrivaju celokupan ekosistem, tačnije poljoprivredu, proizvodnju hrane i IKT/-industrije u razvoju. Istovremeno, raznovrsno i snažno prisustvo pet malih i srednjih preduzeća – pružalaca tehnoloških usluga unutar konzorcijuma garantovaće da će tehnološku infrastrukturu za demonstrante velikih razmera isporučiti akteri koji razumeju potrebe zajednice. Inovativni metod selekcije i odgovarajuće algoritme obezbediće organizacija za istraživanje, tehnologiju i razvoj s dugogodišnjim iskustvom u organizovanju i vođenju otvorenih poziva i konkursa za mala i srednja preduzeća.”

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 691478.

Milica Brkić

Milica

Brkić

Ivana Omazić

Ivana

Omazić

Gorana Lisjuk

Gorana

Lisjuk

Bojana Smiljanić

Bojana

Smiljanić

Vasa Radonjić

Vasa

Radonjić

Snežana Đurić

Snežana

Đurić

Slobodan Birgermajer

Slobodan

Birgermajer

Jovan Matović

Jovan

Matović

Goran Kitić

Goran

Kitić

Georges Dubourg

Georges

Dubourg

Vladan Minić

Vladan

Minić

Milica Trajković

Milica

Trajković

Maša Mimica

Maša

Mimica

Maja Radišić

Maja

Radišić

Željana Grbović

Željana

Grbović

Vladimir Crnojević

Vladimir

Crnojević

Sanja Brdar

Sanja

Brdar

Predrag Matavulj

Predrag

Matavulj

Predrag Lugonja

Predrag

Lugonja

Marko Panić

Marko

Panić

Dejan Pavlović

Dejan

Pavlović

Branislav Pejak

Branislav

Pejak

Nataša Ljubičić

Nataša

Ljubičić

Isidora Simović

Isidora

Simović

Branko Šikoparija

Branko

Šikoparija

Bojana Ivošević

Bojana

Ivošević

Centri:

05

CIRP