KATANA – Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector

Akronim: KATANA

Period implementacije: 01/06/2016 - 31/12/2018

GA broj: 691478

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://katanaproject.eu/

Katana-Logo

Cilj projekta: KATANA je posvećena pružanju podrške malim i srednjim evropskim preduzećima, i startap kompanijama duž poljoprivredno-prehrambrenog lanca vrednosti za pristup znanju, tehnologiji, kapitalu i tržištu u cilju reagovanja na globalno konkurentno okruženje u poljoprivredno-prehrambrenom sektoru.

 

O projektu: “KATANA-Industrije u razvoju kao ključni pokretači usvajanja naprednih tehnologija u poljoprivredno-prehrambrenom sektoru”, podržava mala i srednja evropska preduzeća u poljoprivredno-prehrambrenom lancu vrednosti tako da istovremeno imaju pristup znanju, tehnologiji, kapitalu i tržištu kako bi odgovorili na globalno konkurentno okruženje. KATANA ima za cilj da kompanijama obezbedi ovakav pristup tako što će iskoristiti višestruki potencijal prekogranične/međusektorske saradnje i sistemski pristup koji mobiliše usluge u pravcu sveobuhvatnog cilja plasiranja novih proizvoda/ usluga na tržište.

 

KATANA predlaže sistemski pristup kombinovanjem (i) inovativne šeme selekcije i finansiranja zasnovane na vršnjačkoj proceni i grupnom finansiranju; (ii) holistički portfolio propratnih usluga koje pokrivaju ceo životni ciklus KATANA i (iii) tri demonstranta velikih razmera koji kapitalizuju industrije u razvoju (eko-industrije, mobilne usluge i personalizovano zdravlje).

 

KATANA je projekat vođen klasterima, koji okuplja 7 aktivnih klastera malih i velikih preduzeća u celoj Evropi (od Skandinavije do Mediterana i Balkana) koji pokrivaju celokupan ekosistem, tačnije poljoprivredu, proizvodnju hrane i IKT/-industrije u razvoju. Istovremeno, raznovrsno i snažno prisustvo pet malih i srednjih preduzeća – pružalaca tehnoloških usluga unutar konzorcijuma garantovaće da će tehnološku infrastrukturu za demonstrante velikih razmera isporučiti akteri koji razumeju potrebe zajednice. Inovativni metod selekcije i odgovarajuće algoritme obezbediće organizacija za istraživanje, tehnologiju i razvoj s dugogodišnjim iskustvom u organizovanju i vođenju otvorenih poziva i konkursa za mala i srednja preduzeća.”

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 691478.

Centri:

05

CIRP