European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in Smart Farming Technology

Akronim: Smart-AKIS

Period implementacije: 01/03/2016 - 31/08/2018

GA broj: 696294

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://www.smart-akis.com/

Smart-AKIS

Cilj projekta:

Cilj projekta je uspostavljanje samoodržive Tematske mreže, na temu tehnologija i rešenja Pametne Poljoprivrede (enl. Smart Farming technologies). “Smart Farming” dizajniran je u svrhu efikasne razmene informacija između istraživača, industrije i poljoprivredne zajednice, kako bi se brže predstavljala direktno primenljiva istraživačka i komercijalna rešenja, ali i da bi se razmenjivale inovativne ideje i razumele osnovne potrebe poljoprivrednika. Tehnologija Pametne Poljoprivrede (TPP) obuhvata informacione sisteme za upravljanje farmama, preciznu poljoprivredu, robotiku i automatizaciju poljoprivrede.

 

O projektu:
Prilikom podnošenja projektne dokumentacije, sve stavke Smart-AKIS projekta bile su detaljno obrađene i obrazložene:

  1. Veoma fokusiran pristup, koji se bavi samo tehnologijom pametne poljoprivrede za biljnu proizvodnju i korišćenjem konkretnijih metodologija;
  2. Masovnije uključivanje mašinske industrije, uz posebnu podršku nacionalnih udruženja i namenske radne grupe u okviru Udruženja proizvođača transportne opreme (CEMA);
  3. Plan upravljanja podacima (Data Management Plan) koji osigurava usklađenost sa Politikom otvorenog pristupa (Open Acces Policy) H2020 i uključivanje u različite tematske agregatore.

 

Smart-AKIS će sakupljacti postojeće znanje vezano za TPP i pružaće krajnjim korisnicima lako dostupan materijal, u uobičajenom EIP- Agri formatu. Projekat će takođe integrisati i društveno-ekonomske aspekte koji su relevantni u inovacionim procesima, stvarajući interaktivnu i inovaciono orijentisanu saradnju između istraživača, savetnika i poljoprivrednika. Ova saradanja biće ostvarena kroz primenu koncepta “otvorene inovacije” (Open Innovation) u radionicama sa više učesnika.
Protok i razmenja znanja biće olakšani putem Platforme Pametne Poljoprivrede, koja će biti kompatibilna sa EIP-SP, kako bi se obezbedila dugoročna dostupnost rezultata.

 

Smart-AKIS će se nadovezati na rezultate iz pet vodećih projekata EU (VALERIE, SOLINSA, PRO-AKIS, FRACTALS, AGRISPIN), kroz učešće u projektu njihovih ključnih partnera. Projektom će se uspostaviti direktna komunikacija sa EIP-Agri kako bi se maksimalno pojačao uticaj projektnih aktivnosti i mobilizacija zainteresovanih strana.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 696294.

Ivana Omazić

Ivana

Omazić

Vladislava Ćulum

Vladislava

Ćulum

Gorana Lisjuk

Gorana

Lisjuk

Bojana Smiljanić

Bojana

Smiljanić

Vesna Bengin

Vesna

Bengin

Vasa Radonjić

Vasa

Radonjić

Snežana Đurić

Snežana

Đurić

Slobodan Birgermajer

Slobodan

Birgermajer

Jovan Matović

Jovan

Matović

Goran Kitić

Goran

Kitić

Georges Dubourg

Georges

Dubourg

Željko Bajić

Željko

Bajić

Milica Trajković

Milica

Trajković

Maja Radišić

Maja

Radišić

Vladimir Crnojević

Vladimir

Crnojević

Sanja Brdar

Sanja

Brdar

Marko Panić

Marko

Panić

Predrag Radišić

Predrag

Radišić

Nataša Ljubičić

Nataša

Ljubičić

Branko Šikoparija

Branko

Šikoparija

Bojana Ivošević

Bojana

Ivošević

Centri:

05

CIRP