Smart-AKIS- European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in Smart Farming Technology

Akronim: Smart-AKIS

Period implementacije: 01/03/2016 - 31/08/2018

GA broj: 696294

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://www.smart-akis.com/

Smart-AKIS

Cilj projekta:

Cilj projekta je uspostavljanje samoodržive Tematske mreže, na temu tehnologija i rešenja Pametne Poljoprivrede (enl. Smart Farming technologies). “Smart Farming” dizajniran je u svrhu efikasne razmene informacija između istraživača, industrije i poljoprivredne zajednice, kako bi se brže predstavljala direktno primenljiva istraživačka i komercijalna rešenja, ali i da bi se razmenjivale inovativne ideje i razumele osnovne potrebe poljoprivrednika. Tehnologija Pametne Poljoprivrede (TPP) obuhvata informacione sisteme za upravljanje farmama, preciznu poljoprivredu, robotiku i automatizaciju poljoprivrede.

 

O projektu:
Prilikom podnošenja projektne dokumentacije, sve stavke Smart-AKIS projekta bile su detaljno obrađene i obrazložene:

  1. Veoma fokusiran pristup, koji se bavi samo tehnologijom pametne poljoprivrede za biljnu proizvodnju i korišćenjem konkretnijih metodologija;
  2. Masovnije uključivanje mašinske industrije, uz posebnu podršku nacionalnih udruženja i namenske radne grupe u okviru Udruženja proizvođača transportne opreme (CEMA);
  3. Plan upravljanja podacima (Data Management Plan) koji osigurava usklađenost sa Politikom otvorenog pristupa (Open Acces Policy) H2020 i uključivanje u različite tematske agregatore.

 

Smart-AKIS će sakupljacti postojeće znanje vezano za TPP i pružaće krajnjim korisnicima lako dostupan materijal, u uobičajenom EIP- Agri formatu. Projekat će takođe integrisati i društveno-ekonomske aspekte koji su relevantni u inovacionim procesima, stvarajući interaktivnu i inovaciono orijentisanu saradnju između istraživača, savetnika i poljoprivrednika. Ova saradanja biće ostvarena kroz primenu koncepta “otvorene inovacije” (Open Innovation) u radionicama sa više učesnika.
Protok i razmenja znanja biće olakšani putem Platforme Pametne Poljoprivrede, koja će biti kompatibilna sa EIP-SP, kako bi se obezbedila dugoročna dostupnost rezultata.

 

Smart-AKIS će se nadovezati na rezultate iz pet vodećih projekata EU (VALERIE, SOLINSA, PRO-AKIS, FRACTALS, AGRISPIN), kroz učešće u projektu njihovih ključnih partnera. Projektom će se uspostaviti direktna komunikacija sa EIP-Agri kako bi se maksimalno pojačao uticaj projektnih aktivnosti i mobilizacija zainteresovanih strana.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 696294.

Centri:

05

CIRP