eLTER PLUS- European long-term ecosystem, critical zone, and research infrastructure of socio-ecological systems PLUS

Akronim: eLTER PLUS

Period implementacije: 01/02/2020 - 31/01/2025

GA broj: 871128

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://www.lter-europe.net/projects/PLUS

eLTER Plus

Cilj projekta: eLTER PLUS bavi se gubitkom biodiverziteta, biogeohemijskim kontrolama funkcija ekosistema, klimom/vodom/hranom i socijalno-ekološkim sistemima. Angažovanjem velikog broja učesnika kroz transdisciplinarno istraživanje i jačanjem zajednice, cilj projekta je da proširi istraživačke kapacitete.

 

O projektu: Dugoročno istraživanje ekosistema je od suštinskog značaja za poboljšanje našeg znanja o strukturi i funkcijama ekosistema i njihovim dugoročnim odgovorima na ekološke, društvene i ekonomske pokretače. Umrežavanje, zajedničke istraživačke aktivnosti i transnacionalni, daljinski i virtuelni pristup tri su glavna stuba projekta eLTER PLUS. Evropski dugoročni ekosistem, kritična zona i socio-ekološki sistemi u istraživačkoj infrastrukturi (eLTER RI) ocenjeni su od strane Evropskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture (ESFRI) kao veliki potencijal za zatvaranje ovog jaza u evropskom pejzažnom predelu. The Whole System pristup izvući će značajne naučne informacije i informacije relevantne za politiku kroz ko-dizajnirana, transdisciplinarna istraživanja u saradnji sa različitim zainteresovanim stranama na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou. Usklađene akcije takođe su usredsređene na saradnju sa istraživačkim institucijama kako bi se maksimalizovale sinergije, povećale efikasnosti i katalizovalo holističko razumevanje funkcije ekosistema, kao i na razvoj virtuelnih laboratorija u kojima su podaci na licu mesta povezani sa drugim izvorima podataka, npr. Kopernikus.


Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 871128.

Teme:

Centri:

04

CRP

03

CBS

05

CIRP