IoF2020- Internet of Food and Farm 2020

Akronim: IoF2020

Period implementacije: 01/01/2017 - 28/02/2021

GA broj: 731884

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: www.iof2020.eu

IOF2020 Logo

Cilj projekta: Projekat je posvećen ubrzavanju usvajanja najsavremenijeg koncepta uvođenja internet stvari (IoT) u domenu hrane i poljoprivrede, u cilju obezbeđivanja dovoljne, sigurne i zdrave hrane i jačanja konkurentnosti poljoprivrede i prehrambenih lanaca u Evropi.

 

O projektu: IoF2020 učvršćuje vodeću poziciju Evrope u globalnoj IoT industriji negujući simbiotski ekosistem poljoprivrednika, prehrambene industrije, dobavljača tehnologija i istraživačkih instituta. Konzorcijum projekta čine 73 partnera, predvođenig Vageningen Univerzitetom i drugim partnerima prethodnih srodnih projekata, kao što su FIVARE i IoT-A. Na ovaj način maksimalno će se iskoristitu usvojena znanja, veštine i prethodno uspostavljena mreža saradnika i partnera. Centralno mesto čine 19 pilot-projekata sa preko 20.000 novih internet stvari, grupisanih u 5 oblasti – ratarstvo, mlekarstvo, voćarstvo, povrtarstvo i stočarstvo, kao što su, na primer, upravljanje preciznom poljoprivredom, nadzor krava na pašnjaku, daljinsko merenje kvaliteta mleka, logistika u voćarstvu, urbane visokotehnološe farme, sledljivost u mesnoj industriji i različiti vidovi informatičkog upravljanja u procesu poljoprivredne proizvodnje.

 

Višeakterski pristup sa fokusom na korisnike, zainteresovane strane i održive poslovne modele dovešće do unapređenja tehnologije i nivoa spremnosti na tržištu. Predviđajući ogroman tehnološki razvoj i nove izazove za poljoprivredu i hranu, četvorogodišnji projekat ostaje agilan kroz dinamičko budžetiranje i prilagodljivo odlučivanje. Otvoreni poziv od 6 miliona evra u toku trajanja projekta omogućiće testiranje rezultata i proširenje projekta tehničkim rešenjima sa novim lokacijama za testiranje. Koherentna strategija diseminacije pilot-projekata obezbediće visoku vidljivost na tržištu i povećanu krivu učenja. Tako će IoF2020 otvoriti put za poljoprivredu zasnovanu na podacima, autonomnim operacijama, virtuelnim lancima ishrane i personalizovanom ishranom za evropske građane.

 

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 731884.

Teme:

Centri:

05

CIRP