CYBELE- Fostering precision agriculture and livestock farming through secure access to large-scale HPC-enabled virtual industrial experimentation environment empowering scalable big data analytics

Akronim: CYBELE

Period implementacije: 01/01/2019 - 31/12/2021

GA broj: 825355

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://www.cybele-project.eu/

cybele-logo

Cilj projekta: CYBELE projekat je posvećen kreiranju inovacija i stvaranju vrednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru primenom metoda precizne poljoprivrede i preciznog stočarstva, kao i podsticanju izgradnje kapaciteta unutar industrijskih i istraživačkih zajednica u pomenutim oblastima.

 

O projektu: CYBELE kreira inovacije i stvara vrednost u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kao i u njegovim pod-domenima – preciznoj poljoprivredi i preciznom stočarstvu, što će biti demonstrirano na stvarnim primerima iz industrije, osnažujući time izgradnju kapaciteta unutar industrijske i istraživačke zajednice. S obzirom da poljoprivreda predstavlja ogromnu granu privrede koju odlikuje niska operativna efikasnost, CYBELE nastoji da pokaže kako konvergencija velikih baza podataka, HPC- a, Cloud Computing-a i IoT-a može da napravi revoluciju u poljoprivredi, smanji oskudicu i poveća snabdevanje hranom, donoseći pritom socijalne, ekonomske i ekološke dobrobiti. CYBELE namerava da zaštiti to što su stejkholderi integrisali, neposredan pristup ogromnoj količini različitih tipova podataka, koji dolaze iz različitih izvora, i što imaju sposobnost da stvore vrednost i izvuku podatke, obezbeđujući bezbedan i direktan pristup velikim HPC infrastrukturama, a istovremeno podržavajući otkrivanje podataka, obradu, kombinovanje i usluge vizuelizacije, rešavanje izazova u vidu matematičkih algoritama koji zahtevaju primenu računara velikih performansi (HPC-a). CYBELE razvija opremu koja omogućava testiranje HPC rešenja i isporučuje distribuiranu arhitekturu za upravljanje podacima, kao i strategiju upravljanja podacima, obezbeđujući 1) integrisani, neposredni pristup velikim bazama podataka koje sadrže različite tipova podataka iz mnogobrojnih izvora, 2) virtuelno HPC okruženje koje sadrži podatke i usluge, i koje omogućava izvršavanje eksperimenata sa više parametara iz oblasti poljoprivredno-prehrambene industrije, optimizujući karakteristike obrade velikih baza podataka, i 3) mnoštvo usluga koje mogu biti opšte prirode ili sektorski određene. Povrh svega navedenog, CYBELE obezbeđuje i virtuelnu platformu koja olakšava izvlačenje znanja iz velikih, poljoprivredno-prehrambenih baza podataka, fokusirajući se na podsticanje ideje o donošenju odluka uz pomoć automatizacije, osnaživanje zainteresovanih strana da koriste resurse na ekološki odgovorniji način, poboljšaju svoje odluke koje se tiču nabavke i implementiraju specifična rešenja u lancu ishrane koja se zasnivanju na principima cirkularne ekonomije.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 825355.

Teme:

Centri:

05

CIRP

proba 2

CIT