INNO-4-AGRIFOOD- Capitalising the full potential of on-line collaboration for SMEs innovation support in the Agri-Food ecosystem

Akronim: INNO-4-AGRIFOOD

Period implementacije: 01/03/2016 - 31/08/2018

GA broj: 681482

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: www.inno4agrifood.eu

inno

Cilj projekta: INNO-4-AGRIFOOD je posvećen pružanju podrške i stimulisanju onlajn saradnje radi stvaranja inovacija između više od 11 miliona aktivnih malih i srednjih preduzeća u okviru Evropskog poljoprivredno-prehrambenog ekosistema, nudeći potpuno nove i besplatne usluge podrške inovacijama, alate i onlajn treninge.

 

O projektu: INNO-4-AGRIFOOD će pružiti najnovije usluge podrške inovacijama koje će pomoći Evropskim malim i srednjim preduzećima koja posluju u okviru širokog poljoprivredno-prehrambenog ekosistema da stvore vrednost u oblasti inovacija na osnovu onlajn saradnje, da pristupe velikom broju potencijalnih partnera za razvoj inovacija, koji se nalaze izvan njihovih nacionalnih i sektorskih granica i pravovremeno ih angažuju kako bi iskoristili prilike za lansiranje konkrentnih inovacionih projekata. Usluge projekta INNO-4-AGRIFOOD će biti dostavljene korisnicima preko kvalifikovanih i dobro uvežbanih stručnjaka za pružanje podrške inovacijama, i one će se razvijati na odgovarajući način kako bi se zadovoljile različite potrebe poljoprivredno-prehrambenih malih i srednjih preduzeća, u skladu sa njihovim karakteristikama. Te usluge će se pružati preko nezavisne platforme koja će sadržati set pametnih ICT alata zasnovanih na dobro poznatim i utvrđenim veb tehnologijama. Da bi se osoblje Evropskih posrednika za inovacije dobro pripremilo znanjem i veštinama neophodnim za pružanje novih usluga podrške inovacijama, INNO-AGRIFOOD će razviti kvalifikacione profile uz nastavni plan i program, kao i seriju onlajn kurseva koji će biti dostupni u interktivnom onlajn okruženju. Razvoj, testiranje i validacija svi rezultata projekta će uzeti u obzir potrebe malih i srednjih preduzeća iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora i njihovih posrednika za inovacije, jer će i jedni i drugi, zajedno sa ostalim stejkholderima iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora, biti efektivno uključeni u proces zajedničkog stvaranja rezultata projekta koji će biti traženi i održivi.

 

INNO-4-AGRIFOOD je implementiran od strane multi-disciplinarnog i dobro izbalansiranog konzorcijuma koji obuhvata ključne asocijacije Evropskog poljoprivredno-prehrambenog sektora, velike Evropske mreže i agencije za mala i srednja preduzeća, vodeće aktere koji predvode FIWARE zajednice poljoprivredno-prehrambenog akceleratora, kao i Živuće laboratorije i specijalizovane medije, onlajn nastavni plan i program i onlajn treninge.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 681482.

Centri:

05

CIRP