eLTER- European long-term ecosystem and socio-ecological research infrastructure

Akronim: eLTER

Period implementacije: 01/01/2017 - 31/12/2017

GA broj: 654359

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: http://vvv.lter-europe.net/elter

eLTER 1

Cilj projekta: Glavni ciljevi i metode eLTER-a su: (1) utvrđivanje potreba korisnika za istraživačkom infrastrukturom u odnosu na glavne društvene izazove ; (2) pojednostaviti dizajn troškovno efikasne panevropske mreže, u saradnji sa srodnom globalnom i evropskom istraživačkom infrastrukturom, npr. LifeWatch; (3) razviti organizacioni okvir za integraciju podataka i omogućiti virtuelni pristup LTER podacima ; (4) negovanje društvene relevantnosti, upotrebljivosti i višestruka upotreba informacija, podataka i usluga kroz nova partnerstva i usvajanje novih mernih tehnologija.

 

O projektu: Potrebni su kolektivni napori da bi se stvorila istraživačka infrastruktura za životnu sredinu kako bi se odgovorilo na goruća pitanja u svetu brzih socijalnih, ekonomskih i ekoloških promena. Opšti cilj projekta eLTER je unapređenje evropske mreže lokacija za dugoročno istraživanje ekosistema i socio-ekoloških istraživačkih platformi, a sve to kako bi se pružile usluge najvišeg kvaliteta. Mreža LTER-Europe i zajednica Evropske kritične zone sarađivaće na postizanju ovih ciljeva. 162 lokacije u 22 zemlje pružaće podatke o dugoročnim trendovima u promenama životne sredine. Test slučajevi koji koriste ove podatke pozabaviće se nizom ekoloških i socijalnih pitanja radi podsticanja inovacija u uslugama na mrežnom nivou i usmeravanja konceptualnog razvoja. Predviđena „LTER infrastruktura“ omogućiće istraživanje velikih ekosistema i socio-ekoloških sistema na evropskom nivou.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 654359.

Centri:

04

CRP

03

CBS

05

CIRP