Kristina Petrović

KP

Zvanje: Viši naučni saradnik u oblasti biotehničkih nauka

Pozicija:Menadžerka za projekte u Centru za biosisteme

Google Scholar

Kristina Petrović je projektni menadžer u Centru za biosisteme u Institutu BioSens. Doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine na temu karakterizacije fitopatogenih gljiva prouzrokovača kompleksa oboljenja na soji. Kristina Petrović ima iskustva u različitim metodama karakterizacije oboljenja na soji. Njena istraživanja su u vezi sa iznalaženjem otpornosti soje prema prouzrokovačima bolesti što je izuzetno važno u poljoprivredi, prehrambenom sektoru i zaštiti životne sredine. Tokom 2010. i 2011. godine, boravila je u Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale (CRA-PAV) u Rimu, Italija, na stručnom usavršavanju iz oblasti molekularne karakterizacije fitopatogenih gljiva, a postdoktorsko usavršavanje je obavila u Univerzitetu Južne Dakote, Brukings, SAD, tokom 2017. i 2018. godine. Učestvovala je na nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata, a bila je i koordinator radnog paketa u okviru evropskog ECOBREED projekta H2020. Kristina Petrović je autor ili koautor 90 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova, kao i patenta. Član je Upravnog odbora Evropske asocijacije za leguminoze, The American Phytopathological Society, The Australasian Plant Pathology Society i Društva za zaštitu bilja Srbije.

Centar:

03

CBS

1. Petrović K, Skaltsas D, Castlebury L, Kontz B, Allen T, Chilvers IM, Gregory FN, Kelly MH, Koehler MA, Kleczewski MN, Mueller SD, Price T, Smith LD, Mathew MF (2021) Diaporthe seed decay of soybean [Glycine max (L.) Merr.] is endemic in the United States, but new fungi are involved. Plant Disease, DOI: 10.1094/PDIS-03-20-0604-RE.
2. Ranđelović P, Đorđević V, Milić S, Balešević-Tubić S, Petrović K, Miladinović J, Đukić V (2020) Prediction of Soybean Plant Density Using a Machine Learning Model and Vegetation Indices Extracted from RGB Images Taken with a UAV. Agronomy, 10(8): 1108. DOI: 10.3390/agronomy10081108.
3. Ghimire K, Petrović K, Kontz BJ, Bradley CA, Chilvers MI, Mueller DS, Smith DL, Wisea KA, Mathew FM (2019) Inoculation method impacts symptom development associated with Diaporthe aspalathi, D. caulivora, and D. longicolla on soybean (Glycine max). Plant Disease, 103(4):677-684. DOI: 10.1094/PDIS-06-18-1078-RE.
4. Petrović K, Riccioni L, Vidić M, Đorđević V, Balešević-Tubić S, Đukić V, Miladinov Z (2016) First report of Diaporthe novem, D. foeniculina and D. rudis associated with soybean seed decay in Serbia. Plant Disease, 100(11):2324. DOI: 10.1094/PDIS-03-16-0353-PDN.
5. Petrović K, Vidić M, Riccioni L, Đorđević V, Rajković D (2015) First report of Diaporthe eres species complex causing seed decay of soybean in Serbia. Plant Disease, 99(8):1186. DOI: 10.1094/PDIS-01-15-0056-PDN.