SmartAgriHubs-Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector

Akronim: SmartAgriHubs

Period implementacije: 01/11/2018 - 31/10/2022

GA broj: 818182

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://www.smartagrihubs.eu

SmartAgriHUbs Logo (1)

Cilj projekta: je da doprenese ubrzanju digitalne transformacije evropskog poljoprivredno-prehrambenog sektora, osnaživanjem i proširenjem postojećeg ekosistema i izgradnjom mreže digitalnih inovacionih habova (DIH).

 

O projektu: Primenu digitalnih rešenja od strane poljoprivrednog sektora DIH-ovi će podržati putem jedinstvenih šaltera (one stop shop) pružajući usluge u domenu tehnologije i opšteg poslovanja. Srce projekta čine 28 vodećih eksperimenata koji, uz pomoć DIH-ova razvijaju, testiraju i unapređuju digitalne inovacije u poljoprivredi u okviru devet regionalnih klastera iz svih država članica Evropske unije. Istovremeno, projekat će doprineti “sazrevanju“ inovativnih usluga DIH-ova primenom digitalnih inovacija širom Evrope od strane evropskih poljoprivrednika.

 

Lean multi-actor pristup koj se primenjuje u projektu stavlja akcenat na primenu tehnologija od strane krajnjih korisnika, primenu održivih biznis modela, kao i na aktivno uključivanje zainteresiranih strana. Na ovaj način tehnološka rešenja su adekvatno podržana i spremna da odgovore zahtevima korisnika i izazovima tržišta. Pristup je dalje osnažen sinergijskim delovanjem projekta i primenom regionalne strategije pametne specijalizacije u domenu inovacija i istraživanja (RIS3). Otvoreni pozivi sa ukupnim budžetom od ± 6M€ će proširiti postojeću mrežu i osigurati da tehnološki razvoj i novonastali izazovi poljoprivredno-prehrambenog sektora budu uključeni u portfolio usluga DIH-ova.

 

Ambiciozni ciljevi projekta okupiće relevantne aktere evropski ekosistema, u cilju pozicioniranja evropskog kontinenta kao globalnog lidera na AgTech tržištu. Konzorcijum je predvođen Wageningen univerzitetom i partnerima koji su zakođe uključeni u projekte IoF2020, FIWARE, S3P Agri-Food i I4MS. Na ovaj način postojeći ekosistem će biti u najvećoj mogućoj meri iskorišćen u cilju maksimalnog povrata investicija evropskim poreskim obveznicima i proizvodnje adekvatne i bezbedne hrane od strane poljoprivredno-prehrambenog sektora.

 

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 818182.

Teme:

Centri:

05

CIRP