Zoran Pavlović

Zoran Pavlovic 2021

Pozicija:Stariji istraživač

Google Scholar

Zoran Pavlović rođen je 1986. godine u Aleksincu, Srbija. Diplomu je stekao 2010. godine, a Master diplomu 2011. godine iz hemijskog inženjerstva na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master teza o elektrohemijskim katalizatorima i razvoju sistema gorivih ćelija sa protočnim ciklonskim reaktorima urađena je na Max Planck Institutu za dinamiku složenih tehničkih sistema, Magdeburg, Nemačka. Doktorirao je 2017. godine na heterogenoj elektrohemijskoj katalizi (dr. Rer. Nat – doktor prirodnih nauka), na Max Planck Institutu za hemijsku konverziju energije, Muelheim an der Ruhr, Nemačka, kao i na Fritz Haber Institutu, Berlin, Nemačka. Tokom doktorskih studija, predstavljao je svoj naucni rad na raznim elektrohemijskim konferencijama u Nemačkoj, kao i na konferencijama Elektrohemijskog društva u SAD-u (Orlando – Florida i San Diego – Kalifornija). Od marta 2018. godine radi u farmaceutskoj kompaniji Phytonet AG, Zurich, Švajcarska, gde je uključen u pokretanje proizvodnog pogona farmaceutskih preparata dodataka ishrani u Novom Sadu. Tamo radi kao menadžer proizvodnje i menadžer tehničkih sistema, gde se bavi optimizacijom postojećih i razvojem novih farmaceutskih procesa proizvodnje i transfera tehnologija, kao i poslovnim razvojem,. U isto vreme, od marta 2018. godine radi kao docent na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde vodi predavanja iz Industrijske farmacije, Organske, Bioorganske, Stereo i Steroidne hemije, a takođe je i mentor studentima na master i doktorskim tezama, kao i na studentskim praksama u Phytonet-u. Od januara 2021. godine, Zoran radi na Institutu BioSense kao Stariji istraživač, pridružujući se brojnim tekućim evropskim projektima. Njegov glavni istraživački interes je elektrokemijska kataliza u cilju skladištenja energije dobijene obnovljivim izvorima energije, i razvoj bio-elektrohemijskih senzora i materijala za primenu u poljoprivredi, medicini, farmaciji i zaštiti životne sredine.

Centar:

CST

CST

  1. Z. Pavlovic, C. Ranjan, M. van Gastel, R. Schlögl, The active site for the water oxidizing anodic iridium oxide probed through in-situ Raman Spectroscopy, Chem. Commun. 2017;53, 12414-12417
  2. Z. Pavlovic, C. Ranjan, Q. Gao, M. van Gastel, R. Schlögl, Probing the structure of water oxidizing anodic Iridium oxide catalyst using Raman spectroscopy, ACS Catal. 2016;6(12), 8098–8105
  3. Q. Gao, C. Ranjan, Z. Pavlovic, R. Schloegl, Enhancement of stability and activity of MnOx/Au electrocatalysts for oxygen evolution through adequate electrolyte composition, ACS Catal. 2015;5(12), 7265–7275