Mirjana Mundžić

Mirjana-Mundzic

Zvanje: Istraživač-pripravnik

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Mirjana Mundžić je završila osnovne i master studije iz biohemije. Trenutno je doktorand biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i istraživač pripravnik na Institutu BioSens. Njeno glavno istraživačko interesovanje je procena citotoksičnosti nanomaterijala zajedno sa procenom njihove biokompatibilnosti i bioaktivnosti.