Oskar Marko

Oskar Marko

Zvanje: Naučni saradnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Pozicija:Naučni saradnik

Google Scholar

Dr Oskar Marko je Pomoćnik direktora za inovacije i razvoj poslovanja. Njegovo istraživanje usmereno je ka primeni naprednih metoda mašinskog učenja i evolutivnih algoritama u poljoprivredi. Treću godinu osnovnih studija je proveo na “Siti univerzitetu” u Londonu, gde je odbranio diplomski rad u domenu obrade signala. Vodio je tim BioSensa koji je razvio nove algoritme iz oblasti obrade velikih podataka koje su za cilj imale predikciju prinosa, distribuciju semena i optimizaciju strategije setve, koje su Institutu osigurale prvo mesto na Sindžentinom “Izazovu za useve” i CGIAR-ovom “Inspirišućem izazovu”. Aktivno je uključen u mnoge projekte iz poziva Horizont 2020, među kojima su Antares, Cybele, Dragon i Flexirobots, kao i u projekte sa kompanijama poput Krivaje, MK Agri, Delte i drugih poljoprivrednih kompanija i osiguravajućih kuća.

Centar:

proba 2

CIT

  1. Marko, O., Brdar, S., Panić, M., Šašić, I., Despotović, D., Knežević, M., & Crnojević, V. (2017). Portfolio optimization for seed selection in diverse weather scenarios. PloS one, 12(9), e0184198.
  2. Marko, O., Brdar, S., Panic, M., Lugonja, P., & Crnojevic, V. (2016). Soybean varieties portfolio optimisation based on yield prediction. Computers and Electronics in Agriculture, 127, 467-474.
  3. Marko, O., Pavlović, D., Crnojević, V., & Deb, K. (2019, July). Optimisation of crop configuration using NSGA-III with categorical genetic operators. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (pp. 223-224).
  4. Šikoparija, B., Marko, O., Panić, M., Jakovetić, D., & Radišić, P. How to prepare a pollen calendar for forecasting daily pollen concentrations of Ambrosia, Betula and Poaceae?. Aerobiologia, 1-15.
  5. O Marko, M Panić, P Lugonja, G Kitić, S Birgermajer, N Ljubičić, V Radonić, Software tool for smart irrigation based on machine learning, 2019