Detekcija uzurpiranog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i detekcija paljenja žetvenih ostataka na teritoriji APV

Period implementacije: 19/06/2019 - 30/11/2019

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Detekcija uzurpiranih parcela u državnom vlasništvu, koja nisu data u zakup na javnim nadmetanjima.

 

Opis projekta: Projektom je obuhvaćena i detekcija nezakonitog spaljivanja žetvenih ostataka na parcelama. Pomenute detekcije se vrše obradom satelitskih snimaka, poređenjem razlika u vremenskim serijama i vegetacionim indeksima, a na osnovu algoritma koji razvija BioSens institut. Detekcijama su obuhvaćene sve parcele na teritoriji APV čija je površina veća od 1 ha.

 

Teme:

Centri:

04

CRP

proba 2

CIT