Analiza prikupljenih podataka pomoću bespilotnih letelica

Period implementacije: 01/10/2019 - 30/09/2020

Tip projekta: Nacionalni

uprava-za-agrarna-placanja

Cilj projekta: Uvođenje novih tehnologija i digitalizacija poljoprivrede Srbije, čime bi naša zemlja uhvatila korak sa najrazvijenijim Zapadnim zemljama i ostvarivala bolje rezultate sa stanovišta profita, ušteda u agrohemiji, ekološke održivosti i prehrambene sigurnosti.

 

Opis projekta: Ideja je da se do cilja dođe upotrebom tehnologije dronova koji omogućuju bolji uvid u stanje na terenu na osnovu kog se optimizuje donošenje odluka. Nakon realizacije ovog projekta, poljoprivredne savetovdavne i stručne službe će:

 

  1. Posedovati više znanja u ovoj oblasti
  2. Biti obučeni za rukovanje naprednim softverskim rešenjem
  3. Biti u mogućnosti da daju adekvatne savete poljoprivrednicima na osnovu slika sa drona

 

Sa druge strane, poljoprivrednici će imati sledeće benefite:

 

  1. Dodatan izvor podataka o usevima
  2. Kvalitetniji saveti poljoprivrednih stručnih službi
  3. Uštede u agrohemiji
  4. Povećan prinos
  5. Efektivnije planiranje aktivnosti
  6. Smanjeni uticaj na životnu sredinu (smanjena degradacija kvaliteta zemljišta)

 

Na ovaj način poljoprivreda Srbija prihvata mogućnosti revolucije 4.0 i započinje punu tranziciju ka digitalnom obliku.

Teme:

Centri:

04

CRP

proba 2

CIT