Sonja Tarčak

Sonja Tarčik. jpg

Zvanje: Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka - biologija

Pozicija:Naučni saradnik

Google Scholar

Dr Sonja Tarčak je naučni saradnik Centra za biosisteme na Institutu BioSens. Doktorirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu 2019. godine na temu ekološke efektivnosti gazdovanja šumama u zaštićenim područjima. Pre doktorata je radila kao Marie Sklodowska-Curie stipendista na projektu „GoverNat“, u okviru kojeg je obučavana za sprovođenje interdisciplinarnih istraživanja o upravljanju prirodnim resursima. Njena istraživanja su usmerena na šumske ekosisteme, posebno funkcionisanje i odgovor šumskih ekosistema na poremećaje i promene u okolini, i primenu daljinske detekcije u ekologiji šuma. Sprovodila je i istraživanja o upravljanju šumama i biodiverzitetom u Slovačkoj i Srbiji (kvalitativna i eksperimentalna istraživanja). Radila je na projektima usmerenim na procenu efektivnosti zaštićenih područja i konzervaciono planiranje, ekosistemske usluge i procenu uticaja politike. Učestvovala je u 3 projekta EU, 1 nacionalnom i nekoliko manjih projekata. Njene glavne oblasti interesovanja su: upravljanje i gazdovanje šumama, funkcionalna ekologija šuma, i daljinska detekcija šuma.

 

Centar:

03

CBS

1. Vujić A. Radenković S. Nikolić T. Radišić D. Trifunov S. Andrić A. Markov Z. Jovičić S. Mudri Stojnić S. Janković M. Lugonja P. 2016. Prime Hoverfly (Insecta:Diptera:Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia. Biological Conservation 198: 22-32.
2. Vujić A. Radenković S. Likov L. Trifunov S. Nikolić T. 2013. Three new species of the Merodon nigritarsis group (Diptera: Syrphidae) from the Middle East. Zootaxa 3 (3640): 442-464.
3. Vujić A. Radenković S. Trifunov S. Nikolić T. 2013. Key for the European species of Cheilosia proxima group (Diptera, Syrphidae) with a description of a new species. ZooKeys 269: 33-50.
4. Trifunov S. Krašić D. Markov Z. Mudri-Stojnić S. Butorac B. Vujić A. 2013. Forest changes due to human activities in the national park “Fruška gora” (Serbia) – ecological and economic indicators. Archives of Biological Sciences 65 (2): 707-719.
5. Kluvánková-Oravská T. Chobotová V. Banaszak I. Slavikova L. Trifunovová S. 2009. From Government to Governance for Biodiversity: The Perspective of Central and Eastern European Transition Countries. Environmental Policy and Governance 19: 186–196. ISSN: 1756932x.