Behavioural, Ecological and Socio-economic Tools for Modelling Agricultural Policy

Akronim: BESTMAP

Period implementacije: 01/09/2019 - 31/08/2023

GA broj: 817501

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: www.bestmap.eu

Bestmap logo 1

Cilj projekta: BESTMAP će razviti novi okvir za modelovanje poljoprivredne politike koristeći uvide iz teorije ponašanja, povezujući postojeće ekonomsko modelovanje sa modelima na individualnim farmama zasnovanim na agentima.

 

O projektu: Gotovo 50% površine Evropske unije (EU) je poljoprivredno zemljište. Međutim, ekosistemske usluge koje pružaju ovi agro-ekosistemi, uključujući hranu, bioenergiju, vodu, skladištenje ugljenika i biodiverzitet – ugroženi su procesima kao što su intenziviranje upotrebe zemljišta i klimatske promene. Kreatori evropske, nacionalne i regionalne politike moraju stoga preispitati i redizajnirati ruralnu politiku kako bi poboljšali održivost poljoprivrednih pejzaža, a istovremeno osigurali egzistenciju poljoprivrednika. Međutim, modeli procene uticaja na politike koje trenutno koristi Evropska komisija ignorišu složenost donošenja odluka poljoprivrednika, što potencijalno dovodi do netačnih predviđanja rezultata politika. Dalje, postojeći modeli usredsređeni su na uske aspekte poljoprivredne ekonomije (npr. prihod), zanemarujući uticaje politike na ruralna prirodna, socijalna i kulturna dobra. BESTMAP će razviti novi okvir modelovanja koristeći uvide iz teorije ponašanja, povezujući postojeće ekonomsko modelovanje sa modelima zasnovanim na agentima na individualnim farmama. Korišćenjem ovih novih modularnih i prilagodljivih alata BESTMAP će kvantitativno modelovati, mapirati i nadgledati uticaje ko-dizajniranih scenarija politike na životnu sredinu, klimatski sistem, isporuku ekosistemskih usluga, kao i socio-ekonomske pokazatelje (npr. radna mesta). BESTMAP rezultati će poboljšati i doprineti postojećim alatima koje koristi Evropska komisija kao što su Modularni primenjeni opšti alat za ravnotežu (MAGNET) i Model regionalnog uticaja zajedničke poljoprivredne politike (CAPRI). Na kraju, BESTMAP će koristiti niz metoda za eksternu komunikaciju i širenje informacija, uključujući onlajn kontrolnu tablu, kao i radionice i obuke, kako bi pomogao u jačanju kapaciteta osoblja Evropske komisije i kreatora politika u institucijama EU, nacionalnih, regionalnih i lokalnih donosioca odluka i stručnog osoblja, kao i drugih istraživača.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 817501.

Teme:

Dajana Vujaklija

Dajana

Vujaklija

Stefanija Stojković

Stefanija

Stojković

Sanja Brdar

Sanja

Brdar

Predrag Lugonja

Predrag

Lugonja

Nastasija Grujić

Nastasija

Grujić

Miljana Marković

Miljana

Marković

Tijana Nikolić

Tijana

Nikolić

Centri:

05

CIRP

proba 2

CIT