Damir Krklješ

Damir Krkljes

Pozicija:Stariji istraživač

Google Scholar

Damir Krklješ radi kao viši istraživač na institutu BioSense. Doktorirao je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija, 2016. Radio je kao istraživač i asistent u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, predajući elektroniku, senzore i aktuatore i mehatroniku. Za to vreme učestvovao je u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, gde su mu glavne teme istraživanja bile robotika (senzorisana hvataljka sa dva stepena slobode. Senzorisano robotsko stopalo za ZMP-metenja), senzori sile (optički i otpornici osetljivi na silu) i kapacitivni senzori ugla i ugaone brzine, na bazi štampane elektronike na fleksibilnim podlogama. Počevši od 2013. prelazi u industriju, gde je radio za nekoliko kompanija, uglavnom u oblasti dizajnerskih usluga za vodeće svetske industrijske partnere. Bio je angažovan i kao inženjer i kao šef odeljenja. U tom periodu bio je uključen u razvoj industrijskih proizvoda koji uključuju vrhunske LED rasvete, digitalno kontrolisane pretvarače snage, sofisticirane uređaje za nadzor pumpi, pretvarače snage itd. Od 2019 radi na BioSens institutu. Damir Krklješ objavio je preko 30 časopisa i konferencijskih radova.

Centar:

CST

CST

1. D. Krklješ, D. Vasiljević, G. Stojanović, “A Capacitive Angular Sensor with Flexible Digitated Electrodes”, Sensor Review 43 (4), 382-388, 2014. ISSN: 0260-2288, DOI: 10.1108/SR-11-2012-683, Impact Factor 0.74, Category M23.
2. L. Nagy, K. Babković, D. Krklješ, “Optical Displacement Sensor Suitable for Vibration Monitoring with Self-calibration Feature”, Sensor Letters 11 (10), 1867-1874, 2013. ISSN: 1546-198X, DOI: 10.1166/sl.2013.3054, Impact Factor 0.558, Category M23.
3. L. Nagy, D. Krklješ, K. Babković, “Specific Conductance Characteristic of the Force Sensing Resistor with Custom-made Single-gap Conductive Contacts”, Sensor Letters 12 (12), 1703-1708, 2014. ISSN 1546-198X, DOI: 10.1166/sl.2014.3390, Impact Factor 0.558, Category M23.
4. D. Krklješ, D. Vasiljević, G. Stojanović, “An Ink-Jet Printed Capacitive Sensor for Angular Position/Velocity Measurements”, Advances in Electrical and Computer Engineering 16 (4), 77-82, 2016. ISSN: 1582-7445, DOI: 10.4316/AECE.2016.04012, Impact Factor 0.595, Category M23.
5. D. Vasiljevic, D. Brajkovic, D. Krkljes, B. Obrenovic, G. M. Stojanovic, “Testing and Characterization of Multilayer Force Sensing Resistors Fabricated on Flexible Substrate”, Informacije MIDEM 47 (1), 40-48, 2017. ISSN: 0352-9045, Impact Factor 0.476, Category M23.