Water Quality Monitoring System with Multi-Parameter IoT Sensor Nodes for Proactive Water Resource Management, 2019-2022, E!13044

Akronim: Eureka WaQuMoS

Period implementacije: 01/02/2019 - 31/01/2022

Tip projekta: EUREKA

Referenca: 401-00-00404/2018-09/4

Eureka Logo

Cilj projekta: Umanjenje negativnih efekata zagađenja izvora pitke vode moguće je ostvariti jedino naprednim monitoringom i upravljanjem vodenim resursima. U ovom Projektu razvija se novi, ekonomični i efikasni sistem za praćenje kvaliteta tekućih voda čija će cena po mernom mestu iznositi oko 400 EUR što je značajno niža cena u odnosu na postojeća rešenja.

 

O projektu: Ključni element biće ekonomični, autonomni, multi-parametarski uređaj koji omogućava merenje najvažnijih parametara vode sa visokom vremenskom rezolucijom. Uređaj će integrisati nove optičke senzore za detekciju prisustva mikroba, rastvorenih jona i zamućenosti, kao i senzore za temperaturu i tvrdoću vode. Razvijeni uređaji biće deo Internet stvari (IoT) mreže što će omogućiti alarmiranje u slučaju zagađenja kao i praćenje dinamike remedijacije. Predloženo rešenje značajno će doprineti rešavanju problema efikasnog i ekonomičnog upravljanja vodenim resursima, posebno na tržištima Srbije, Slovenije i EU.

Teme:

Vasa Radonjić

Vasa

Radonjić

Nikolina Janković

Nikolina

Janković

Jovana Stanojev

Jovana

Stanojev

Đorđe Vujić

Đorđe

Vujić

Čaba Peteš

Čaba

Peteš

Branimir Bajac

Branimir

Bajac

Boris Brkić

Boris

Brkić

Marko Panić

Marko

Panić

Centri:

CST

CST

proba 2

CIT