Maša Mimica

Masa Mimica

Pozicija:Stariji stručni saradnik u oblasti finansija međunarodnih projekata u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Maša Mimica radi kao projektni menadžer u Institutu Biosens na poslovima H2020 finansijskog menadžement ali i kao projektni menadžer podprojekata odabranih od strane Instituta. Ima bogato iskustvo iz finansijskog izveštavanja na projektnom nivou sa potfoliom od 17M€ i sa dokazanim iskustvom u planiranju, izveštavanju i analizi poslovnih potreba i drugim finansijskim aspektima Instituta. Maša kao deo Centra za inovacije i razvoj poslovanja sarađuje sa drugim odeljenjima u donošenju strateških odluka i rešavanju operativnih izazova
Paralelno s tim, Maša radi kao menadžer podprojekata finansiranih kaskadno, ranije u FP7, a sada u programu H2020. Kroz ovu vrstu poslova, stekla je veliko iskustvo u programima inovacija i akceleracije malih i srednjih preduzeća. Kroz projekte na kojima radi došlo je do pozicioniranja na tržištu i rasta više od 150 MSP, kako IT tako i poljoprivrednog sektora.
Maša ima iskustvo rada u multinacionalnom okruženju, gde je rad sa različitim stranama u raznim industrijama doprineo razvoju njenih poslovnih i međuljudskih veština.