SKIN-Short supply chain Knowledge and Innovation Network

Akronim: SKIN

Period implementacije: 01/11/2016 - 31/10/2019

GA broj: 728055

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: http://www.shortfoodchain.eu/

SKIN – Logo

Cilj projekta: SKIN je izgradio i animirao zajednicu od oko 500 zainteresovanih strana, sa strateškim ciljem uspostavljanja, po završetku projekta, evropskog udruženja koje trajno radi na poboljšanju efikasnosti kratkih lanaca nabavke a i na dobrobit aktera i za rast u sektoru. Zajednica je izgrađena za identifikovanje dobrih praksi u kratkim lancima nabavke širom Evrope.

 

O projektu: SKIN je ambiciozna inicijativa 20 partnera u 14 zemalja u oblasti kratkih lanaca snabdevanja hranom (SFSC). Projekat je imao za nameru da sistemmatizuje i donese znanje radnicima, promoviše saradnju u okviru inovacijske logike koja se temelji na tražnji i pruži ulazne podatke za kreiranje politike putem veza sa EIP-AGRI. Partneri su istraživali, analizirali i klasifikovali značajan broj slučajeva u različitim zemljama. „Najbolje prakse“ (najmanje 100) bile su sistematizovane, obrađene u vrlo korisne formate (uključujući video zapise i protoke stranica) i dostupne akterima putem weba (sledeći EIP AGRI formate) i kroz postavljanje regionalnih DIHova, kako bi se omogućilo dublje prodiranje postojećeg znanja u praksu. Rad na dobrim praksama takođe će omogućiti identifikovanje ključnih problema (prepreka ili prilika) oko kratkih lanaca nabavke. Takva pitanja bila su glavne teme 6 „radionica izazova s inovacijama“ čija je svrha podstaknuti zainteresovane strane da predlože nove ideje za istraživanje zasnovano na inovacijama ili za preuzimanje inovacija. Oni su podržani u fazi učenja u kojoj partneri konzorcijuma dostavljaju smernice akterima za puni razvoj tih inovativnih ideja.

 

SKIN ulaže značajne napore u širenje, kako bi dosegao što veći broj zainteresovanih strana, te u eksploataciju, kako bi planirao razvoj projekata nakon formiranja, u obliku stalne asocijacije koja bi dala kontinuitet aktivnostima pokrenutim sa projektom (širenje zajednice, cirkulacija dobrih praksi, promocija inovacija zasnovanih na istraživanju i veza sa EIP-om i primerima kreiranja politika).

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i InovacijeHorizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 728055.

Teme:

Goran Kitić

Goran

Kitić

Milica Trajković

Milica

Trajković

Maša Mimica

Maša

Mimica

Centri:

05

CIRP