PARSEC – Promoting the internAtional competitiveness of European Remote Sensing companies through Cross-cluster collaboration

Akronim: PARSEC

Period implementacije: 01/05/2019 - 31/10/2021

GA broj: 824478

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://parsec-accelerator.eu/

parsec-logo-10-1

Cilj projekta: PARSEC akcelerator namenjen je startapima, malim i srednjim preduzećima sa inovativnim rešenjima koja će doprineti razvoju sektora hrane, energije i životne sredine. Konkurs je jedinstven i po tome što podržava vizionarske ideje koje uključuju nove pristupe zasnovane na satelitskim snimcima Zemlje (Earth Observation). Ovakvi snimci pružaju precizne podatke značajne za produktivno upravljanje resursima, proizvodnju i bezbednost hrane, kao i kontrolu zagađenja životne sredine.

 

O projektu: Industrije u razvoju, kao sektori sa visokim potencijalom rasta u ranoj fazi razvoja, mogu se efikasno podržati međusektorskim inovacijama koje omogućavaju klasteri u pravcu stvaranja novih lanaca vrednosti i otvaranja novih tržišta. Opšte je dokazano da podaci dobijeni posmatranjem Zemlje (Earth observation) poboljšavaju produktivnost (npr. smanjeno đubrivo, pesticidi, voda, ulaganje radne snage u preciznu poljoprivredu), prinose (npr. prinos solarnih farmi) i ekološku prihvatljivost (npr. praćenje otiska ugljenika u industrijskim aktivnostima) u rastućem prehrambenom, energetskok i ekološkom sektoru.

 

U dizajniranju, razvoju i pružanju održivih usluga koje zadovoljavaju potrebe ovih industrija, evropskim malim i srednjim preduzećima (MSP) treba pružiti podršku u pristupu znanju, kapitalu, tehnologiji i tržištima. Prepoznajući ovu potrebu, PARSEC teži izgradnji međusektorskog / prekograničnog ekosistema kojim će MSP i inovativna novoosnovana preduzeća steći: pristup znanju (pružanje holističkog portfelja usluga podrške, uključujući obuku o tržištima, tehnologiji i investicionu obuku); pristup tehnologiji (putem tri demonstratora velikog obima, koji omogućavaju razvoj novih proizvoda / usluga zasnovanih na EO tehnologijama); pristup kapitalu (inovativna šema odabira i finansiranja kako bi se osigurao izbor ideja sa velikim potencijalom); pristup tržištu (uključujući prekogranično i međusektorsko poslovno spajanje, spremnost za investiranje, promociju izvoza).

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 824478.

Teme:

Centri:

05

CIRP

proba 2

CIT