DIATOMIC- Digital Innovation Hubs boosting European Microelectronics Industry

Akronim: DIATOMIC

Period implementacije: 01/09/2017 - 31/08/2020

GA broj: 761809

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://diatomic.eu/

Cilj projekta: DIATOMIC ima za cilj uspostavljanje održivog ekosistema kako bi se olakšale i podržale Advanced Micro- Electronics/Smart System Integration (AME/SSI) inovacije u sektorima zdravlja, poljoprivrede i proizvodnje, koji su nedovoljno digitalizovani i od krucijalne važnosti za društvo i ekonomiju.

 

Opis projekta: DIATOMIC ekosistem se oslanja na naprednu tehnološku izvrsnost samog DIATOMIC konzorcijuma kako bi sproveo tri prekogranična eksperimenta za svaki od ovih sektora koji će daljim korisnicima tehnologija, krajnjim korisnicima i programerima pametnih rešenja približiti opipljive koristi digitalizacije.

 

U srcu ekosistema, tri međusobno povezana hub-a (zdravlje, poljoprivreda I proizvodnja) za digitalne inovacije (Digital Innovation Hub) imaju za cilj da pomognu ubrzanje digitalizacije u skladu sa potrebama sektora i omoguće isporuku aplikacija zasnovanih na AME/SSI do kritične mase, tj. krajnjih korisnika.

 

DIH prvo pomaže “ne-tehnološkim” kompanijama da se povežu sa kolegama širom EU sa sličnim tehnološkim kompetencijama. Zatim, delujući kao platforma “ONE STOP SHOP – Sve na jednom mestu”, timovima nude (i) jaku tehničku podršku za dizajn, razvijanje, izrade prototipa i produkciju i (ii) biznis podršku za razvijanje rešenja koje odgovora zahtevima tržišta.

 

Ideja je da se kroz dva otvorena poziva privuku i odaberu najbolji od najboljih konzorcijuma, koji se sastoje od ranih korisnika tehnologije, IT kompanija i Centara za kompetenciju. Odabrani Eksperimenti će biti finansirani od strane projekta da kreiraju AME/SSI proizvode/rešenja, procese i bizinis modele sa snažnim tržišnim potencijalom.

 

DIATOMIC pruža strukturu tri instance/sektor specifična DIH-ova, +75 Centara za kompetenciju, +20 Eksperimenata, zajedno sa planom održivosti ekosistema.

 

DIATOMIC konzorcijum je spoj između: tehnoloških istraživačkih centara (IPA, IPN and BIOS), Centara za kompetenciju (INTRA, LIB and SYN), inovativne konsultantske kuće (INO), Zajednice malih i srednjih preduzeća (F6S) i investitora (FASTT).

 

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 761809.

Teme:

Centri:

05

CIRP