Digital Innovation Hubs boosting European Microelectronics Industry

Akronim: DIATOMIC

Period implementacije: 01/09/2017 - 31/08/2020

GA broj: 761809

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://diatomic.eu/

Cilj projekta: DIATOMIC ima za cilj uspostavljanje održivog ekosistema kako bi se olakšale i podržale Advanced Micro- Electronics/Smart System Integration (AME/SSI) inovacije u sektorima zdravlja, poljoprivrede i proizvodnje, koji su nedovoljno digitalizovani i od krucijalne važnosti za društvo i ekonomiju.

 

Opis projekta: DIATOMIC ekosistem se oslanja na naprednu tehnološku izvrsnost samog DIATOMIC konzorcijuma kako bi sproveo tri prekogranična eksperimenta za svaki od ovih sektora koji će daljim korisnicima tehnologija, krajnjim korisnicima i programerima pametnih rešenja približiti opipljive koristi digitalizacije.

 

U srcu ekosistema, tri međusobno povezana hub-a (zdravlje, poljoprivreda I proizvodnja) za digitalne inovacije (Digital Innovation Hub) imaju za cilj da pomognu ubrzanje digitalizacije u skladu sa potrebama sektora i omoguće isporuku aplikacija zasnovanih na AME/SSI do kritične mase, tj. krajnjih korisnika.

 

DIH prvo pomaže “ne-tehnološkim” kompanijama da se povežu sa kolegama širom EU sa sličnim tehnološkim kompetencijama. Zatim, delujući kao platforma “ONE STOP SHOP – Sve na jednom mestu”, timovima nude (i) jaku tehničku podršku za dizajn, razvijanje, izrade prototipa i produkciju i (ii) biznis podršku za razvijanje rešenja koje odgovora zahtevima tržišta.

 

Ideja je da se kroz dva otvorena poziva privuku i odaberu najbolji od najboljih konzorcijuma, koji se sastoje od ranih korisnika tehnologije, IT kompanija i Centara za kompetenciju. Odabrani Eksperimenti će biti finansirani od strane projekta da kreiraju AME/SSI proizvode/rešenja, procese i bizinis modele sa snažnim tržišnim potencijalom.

 

DIATOMIC pruža strukturu tri instance/sektor specifična DIH-ova, +75 Centara za kompetenciju, +20 Eksperimenata, zajedno sa planom održivosti ekosistema.

 

DIATOMIC konzorcijum je spoj između: tehnoloških istraživačkih centara (IPA, IPN and BIOS), Centara za kompetenciju (INTRA, LIB and SYN), inovativne konsultantske kuće (INO), Zajednice malih i srednjih preduzeća (F6S) i investitora (FASTT).

 

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 761809.

Teme:

Milica Brkić

Milica

Brkić

Sanja Antić

Sanja

Antić

Ivana Omazić

Ivana

Omazić

Gorana Lisjuk

Gorana

Lisjuk

Bojana Smiljanić

Bojana

Smiljanić

Vasa Radonjić

Vasa

Radonjić

Snežana Đurić

Snežana

Đurić

Slobodan Birgermajer

Slobodan

Birgermajer

Jovan Matović

Jovan

Matović

Goran Kitić

Goran

Kitić

Georges Dubourg

Georges

Dubourg

Čaba Peteš

Čaba

Peteš

Branimir Bajac

Branimir

Bajac

Stavros Tsitouras

Stavros

Tsitouras

Maša Mimica

Maša

Mimica

Maja Radišić

Maja

Radišić

Sanja Brdar

Sanja

Brdar

Predrag Matavulj

Predrag

Matavulj

Miloš Pandžić

Miloš

Pandžić

Dejan Pavlović

Dejan

Pavlović

Branislav Pejak

Branislav

Pejak

Isidora Simović

Isidora

Simović

Branko Šikoparija

Branko

Šikoparija

Bojana Ivošević

Bojana

Ivošević

Centri:

05

CIRP