Vladan Filipović

rpt

Pozicija:Mlađi istraživač

Google Scholar

Vladan Filipović zaposlen je u Centru za informacione tehnologije Instituta BioSens, na poziciji Mlađi istraživač u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Završio je osnovne studije na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, smer Obrada signala, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu; Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva je od 2020. godine. Prevashodno je usmeren ka istraživanju u oblasti digitalne obrade slike i primeni algoritama mašinskog učenja u poljoprivredi. Posebno je zainteresovan za segmentaciju i klasifikaciju RGB i hiperspektralnih slika.