Milica Brkić

Milica Brkić

Zvanje: Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Milica Brkić je istraživač na Institutu Biosens i student doktorskih studija Informatike. Završila je osnovne studije matematike i master studije nauke o podacima na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) u Novom Sadu. Tokom letnjeg semestra druge godine doktorskih studija kao stipendista Erasmus + programa razmene provela je na Univerzitetu u Koimbri, Portugal. Od novembra 2018. radi kao asistent u nastavi na master kursu Programiranje u nauci o podacima na PMF-u. Fokus njenog istraživanja je primena mašinskog učenja u poljoprivredi. Milica je bila deo tim BioSensa koji je razvio novi algoritam za klasifikaciju hibrida kukuruza koji si otporni na sušu i toplotni stress, i za koji su osvojili treću nagradu na Sindžentinom “Izazovu za useve” 2019. godine.