SHEALTHY- Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables

Akronim: SHEALTHY

Period implementacije: 01/05/2019 - 30/04/2023

GA broj: 817936

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: http://www.shealthy.eu/

Shealthy logo

Cilj projekta: SHEALTHY ima za cilj da proceni i razvije optimalnu kombinaciju netermalnih metoda dezinfekcije, očuvanja i stabilizacije kako bi se poboljšala bezbednost (inaktivacija patogena i kvarljivih mikroorganizama), uz istovremeno očuvanje hranjivih materija (do 30%) i produženje roka trajanja (do 50%) minimalno prerađenih proizvoda od voća i povrća.

 

O projektu: Kombinacijom i modulacijom netermalnih tehnologija s minimalnim postupkom obrade projekat SHEALTHY odgovoriće na tražnju potrošača za svežom, zdravom, održivom i lokalno proizvedenom hranom bez aditiva. Ishod ove kombinacije tehnologija sa minimalnim postupkom obrade biće prikazan i potvrđen kroz 2 slučaja: minimalno prerađeno voće i povrće, i sokovi i slatkiši na bazi voća i povrća. Sanitizacija tokom pranja biće optimizovana primenom kombinacije ultrazvuka (US), elektrolizovane vode, vode aktivirane plazmom, pulsirajućeg svetla visokog intenziteta i plavog svetla. Bioaktivni premaz, aktivna i inteligentna ambalaža biće primienjena za očuvanje kvaliteta i produženje roka trajanja minimalno obrađenih proizvoda hrane i pića. Sokovi i napitci na bazi voća i povrća biće stabilizovani postupkom obrade ultrazvukom i visokim pritiskom. Za valorizaciju sporednih proizvoda od voća i povrća, za ekstrakciju bioaktivnih jedinjenja koristiće se ultrazvuk, pulsirano električno polje i membranska filtracija. Održive i fleksibilne metode obrade preneće se i prilagoditi potrebama lokalnih mikro, malih i srednjih preduzeća koja se bave voćem i povrćem, povezujući primarne proizvođače kroz nove zadružne poslovne modele i nove logističke sisteme, kako bi se poboljšala sledivost i autentičnost sirovina duž lanca vrednosti na tržištu voća i povrća. Proceniće se komercijalna izvodljivost, uključujući i analizu glavne grupe potrošača i regulatornih, sigurnosnih i ekoloških aspekata. SHEALTHY će kombinovati tehnološke trendove i potrebe potrošača kako bi stvorio poslovne modele, transfer tehnologije i tržišnu orijentaciju koja će olakšati tranziciju ka novom zajedničkom poljoprivredno-prehrambenom ekosistemu za tradicionalna, lokalna i ruralna mala i srednja preduzeća širom Evrope.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 817936.

Milica Brkić

Milica

Brkić

Slobodan Birgermajer

Slobodan

Birgermajer

Nikolina Janković

Nikolina

Janković

Mina Mirović

Mina

Mirović

Milena Jakšić

Milena

Jakšić

Jovan Matović

Jovan

Matović

Jovana Stanojev

Jovana

Stanojev

Goran Kitić

Goran

Kitić

Branimir Bajac

Branimir

Bajac

Isidora Stojačić

Isidora

Stojačić

Sanja Brdar

Sanja

Brdar

Centri:

05

CIRP

CST

CST

proba 2

CIT