SHEALTHY- Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables

Akronim: SHEALTHY

Period implementacije: 01/05/2019 - 30/04/2023

GA broj: 817936

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: http://www.shealthy.eu/

Shealthy logo

Cilj projekta: SHEALTHY ima za cilj da proceni i razvije optimalnu kombinaciju netermalnih metoda dezinfekcije, očuvanja i stabilizacije kako bi se poboljšala bezbednost (inaktivacija patogena i kvarljivih mikroorganizama), uz istovremeno očuvanje hranjivih materija (do 30%) i produženje roka trajanja (do 50%) minimalno prerađenih proizvoda od voća i povrća.

 

O projektu: Kombinacijom i modulacijom netermalnih tehnologija s minimalnim postupkom obrade projekat SHEALTHY odgovoriće na tražnju potrošača za svežom, zdravom, održivom i lokalno proizvedenom hranom bez aditiva. Ishod ove kombinacije tehnologija sa minimalnim postupkom obrade biće prikazan i potvrđen kroz 2 slučaja: minimalno prerađeno voće i povrće, i sokovi i slatkiši na bazi voća i povrća. Sanitizacija tokom pranja biće optimizovana primenom kombinacije ultrazvuka (US), elektrolizovane vode, vode aktivirane plazmom, pulsirajućeg svetla visokog intenziteta i plavog svetla. Bioaktivni premaz, aktivna i inteligentna ambalaža biće primienjena za očuvanje kvaliteta i produženje roka trajanja minimalno obrađenih proizvoda hrane i pića. Sokovi i napitci na bazi voća i povrća biće stabilizovani postupkom obrade ultrazvukom i visokim pritiskom. Za valorizaciju sporednih proizvoda od voća i povrća, za ekstrakciju bioaktivnih jedinjenja koristiće se ultrazvuk, pulsirano električno polje i membranska filtracija. Održive i fleksibilne metode obrade preneće se i prilagoditi potrebama lokalnih mikro, malih i srednjih preduzeća koja se bave voćem i povrćem, povezujući primarne proizvođače kroz nove zadružne poslovne modele i nove logističke sisteme, kako bi se poboljšala sledivost i autentičnost sirovina duž lanca vrednosti na tržištu voća i povrća. Proceniće se komercijalna izvodljivost, uključujući i analizu glavne grupe potrošača i regulatornih, sigurnosnih i ekoloških aspekata. SHEALTHY će kombinovati tehnološke trendove i potrebe potrošača kako bi stvorio poslovne modele, transfer tehnologije i tržišnu orijentaciju koja će olakšati tranziciju ka novom zajedničkom poljoprivredno-prehrambenom ekosistemu za tradicionalna, lokalna i ruralna mala i srednja preduzeća širom Evrope.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 817936.

Centri:

05

CIRP

CST

CST

proba 2

CIT