Gorana Lisjuk

Gorana_Lisjuk_1

Pozicija:Finansijsko-računovodstveni analitičar za međunarodne projekte

Gorana Lisjuk zaposlena je kao finansijsko-računovodstveni analitičar za međunarodne projekte u Finansijskoj službi Instituta BioSens. Diplomirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, na Ekonomskom fakultetu, smer Evropska ekonomija i biznis. BioSens timu se pridružila 2016. godine kao asistent za inovacije i razvoj poslovanja, gde je stekla iskustvo u pisanju predloga projekata, implementaciji, administraciji i finansijskom upravljanju, pripremi finansijskih izveštaja i rezultata.