Dragana Blagojević

Dragana Blagojević

Zvanje: Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Dragana Blagojević je završila osnovne (2017) i master (2018) akademske studije smer geograf-geoinformatičar na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Njena istraživanja za završne radove su obuhvatala upotrebu geografskih informacionih sistema u analizi hidroloških i geomorfoloških procesa u prirodi. Na istom fakultetu, u oktobru 2018. godine upisuje doktorske studije, smer – Geonauke. Letnji semestar master studija provela je u Češkoj na Departmanu za Geoinformatiku na Palacki Univerzitetu u Olomoucu kao stipendista Erasmus+ programa razmene studenata. U januaru 2018. godine počinje da radi na Institutu BioSens gde je zaposlena kao istraživač-pripravnik u okviru Centra za informacione tehnologije. Njeni domeni istraživanja su daljinska detekcija, precizna poljoprivreda, monitoring i mapiranje prinosa, kao i analiza podataka dobijenih na terenu. Cilj njenog istraživanja je integracija ovih tehnika kako bi se dobila kompletna i precizna informacija o stanju poljoprivredne parcele, useva, fizičkih karakteristika terena i zemljišta.

 

Centar:

proba 2

CIT

  1. Ljubičić, N., Popović, V., Kostić, M., Radović, M., Radulović, M., Blagojević, D., & Ivošević, B. (2020). Association of canopy spectral reflectance indices and yield components of winter wheat (Triticum aestivum L.). E-AGBIOL – International Agricultural, Biological & Life Science Conference in Edirne, 1-3 September, Edirne, Turkey
  2. Ljubičić, N., Radović, M., Kostić, M., Popović, V., Radulović, M., Blagojević, D., & Ivošević, B. (2020). The impact of ZnO nanoparticles application on yield components of different wheat genotypes. Agriculture & Forestry 66(2), 217-227 DOI: 10.17707/AgricultForest.66.2.19
  3. Tešić, D., Blagojević, D., & Lukić, A. (2020). Bringing “smart” into cities to fight pandemics: With the reference to the COVID-19. Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 49(1), 99-112 DOI: 10.5937/ZbDght2001099T
  4. Blagojević, D., Radulović, M., Gavrilov, M. B., Lukić, A., Santo, D., & Marković, S. (2019). Residents’ perception of renewable energy sources – a case study: Temska village, Stara Planina Mountain (Eastern Serbia). Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA 69(3), 271-278 DOI: 10.2298/IJGI1903271B
  5. Lukić, T., Lukić, A., Basarin, B., Micić Ponjiger, T., Blagojević, D., Mészáros, M., Milanović, M., Gavrilov B., M., Pavić, D., Zorn, M., Komac, B., Miljković, Đ., Sakulski, D., Babić Kekez, S., Morar, C., & Janićević, S. (2019). Rainfall erosivity and extreme precipitation in the Pannonian basin. Open Geosciences 11(1), 664-681 DOI: 10.1515/geo-2019-0053