Detekcija spaljivanja žetvenih ostataka nakon završenog ciklusa poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije

Period implementacije: 29/06/2020 - 21/12/2021

Tip projekta: Nacionalni

uprava-za-agrarna-placanja 1

Cilj projekta: Detekcija spaljivanja žetvenih ostataka posle završenog ciklusa poljoprivredne proizvodnje.

 

Opis projekta: Problem spaljivanja žetvenih ostataka nema samo posledice po zemljište, gde se sa jedne strane ubijaju mikroorganizmi koji žive u i na zemljištu, s druge velika količina hranljivih materija biva uništena, već ima veliki uticaj na kvalitet života ljudi. Ne samo da zbog spaljivanja zemljišta dolazi do zagađenja vazduha već je i nekoliko ljudskih života izbuljeno što od same vatre na polju, tako i od udesa koji su posledica smanjene vidljivosti. Pravljenjem pouzdanog sistema za detekciju spaljivanja žetvenih ostatak omoguće se da se ova štetna praksa zaustavi.

Teme:

Milijana Vujasinović

Milijana

Vujasinović

Milica Milovanović

Milica

Milovanović

Predrag Lugonja

Predrag

Lugonja

Nastasija Grujić

Nastasija

Grujić

Mirjana Radulović

Mirjana

Radulović

Miloš Pandžić

Miloš

Pandžić

Dragana Blagojević

Dragana

Blagojević

Dejan Pavlović

Dejan

Pavlović

Branislav Pejak

Branislav

Pejak

Centri:

proba 2

CIT

04

CRP