Detekcija spaljivanja žetvenih ostataka nakon završenog ciklusa poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije

Period implementacije: 29/06/2020 - 21/12/2021

Tip projekta: Nacionalni

uprava-za-agrarna-placanja 1

Cilj projekta: Detekcija spaljivanja žetvenih ostataka posle završenog ciklusa poljoprivredne proizvodnje.

 

Opis projekta: Problem spaljivanja žetvenih ostataka nema samo posledice po zemljište, gde se sa jedne strane ubijaju mikroorganizmi koji žive u i na zemljištu, s druge velika količina hranljivih materija biva uništena, već ima veliki uticaj na kvalitet života ljudi. Ne samo da zbog spaljivanja zemljišta dolazi do zagađenja vazduha već je i nekoliko ljudskih života izbuljeno što od same vatre na polju, tako i od udesa koji su posledica smanjene vidljivosti. Pravljenjem pouzdanog sistema za detekciju spaljivanja žetvenih ostatak omoguće se da se ova štetna praksa zaustavi.

Teme:

Centri:

proba 2

CIT

04

CRP