Bojan Gavrilović

Bojan Gavrilović

Pozicija:Stariji stručni saradnik u oblasti javnih nabavki u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Bojan Gavrilović je deo tima Centra za inovacije i razvoj poslovanja. Master diplomu iz inženjerskog menadžmenta stekao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a master diplomu iz upravljanja međunarodnim javnim nabavkama na Univerzitetu Tor Vergata iz Rima.
Nakon rada u više kompanija u privatnom sektoru u različitim privrednim granama, postao je član tima za implementaciju ERP softvera u Apatinskoj pivari, gde je kao deo tima za upravljanje promenama u ovoj kompaniji razvio je interesovanje za upravljanje lancem snabdevanja.
Karijeru je nastavio u Elektrovojvodini iz Novog Sada (danas deo Operatora distributivnog Sistema EPS Distribucija Beograd), gde je napredovao od pripravnika do rukovodioca za javne nabavke tokom pet godina koje je proveo u ovoj kompaniji. Nakon toga, rukovodio je poslovima javnih nabavki I strateškim IT projektima u centrali kompanije, Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije u Beogradu.
Od 2018. godine Bojan je deo tima Instituta BioSens gde radi na međunarodnim projektima i obavlja poslove službenika za javne nabavke.