Georges Dubourg

Georges Dubourg .docx

Zvanje: Naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških i biotehničkih nauka

Pozicija:Naučni saradnik

Google Scholar

Georges Dubourg је zaposlen u Institutu BioSens од 16. oktobra 2015. godine. Prethodno je bio zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, od septembra 2014. godine kao saradnik na FP7 projektu InnoSense. Od januara 2013. do jula 2014. godine radio je kao posle doktorski istaživač na Institutu za elektroniku, mikro i nanoelektroniku (IEMN) na Univerzitetu u Lilu (Francuska). Doktorske studije završio je na Univerzitetu u Bordou (Francuska), gde je radio kao istraćivač u laboratoriji Integracija: od Materijala do Sistema (IMS). U toku svog dosadašnjeg rada, dr Georges Dubourg se prvenstveno bavio naučnim istaživanjima u oblasti mikroelektronike i mikrofabrikacionih tehnologija, gde je ostvario zapažene rezultate na međunarodnom nivou. Takođe, učestvovao je u izvođenju auditornih i laboratorijskih vežbi kao asistent u nastavi od 2010. do 2012. na Univerzitetu u Bordou (Francuska) na nekoliko predmeta iz oblasti elektronike i tehnologija mikrofabrikacije na osnovnim akademskim i master studijama. Sarađivao je sa studentima pri izradi obaveznih projekata, diplomskih i master završnih radova. Domen istraživanja obuhvataju razvoj i fabrikaciju fleksibilnih senzora, mikrofluidiku i razvoj platformi organ-na-čipu. Georges je koordinator Horizon2020 projekta CISTEM-GA 778354.

Centar:

CST

CST

1. Multifunctional Screen-Printed TiO2 Nanoparticles Tuned by Laser Irradiation for Flexible and Scalable UV Detector and Room Temperature Ethanol Sensor, G Dubourg, M Radovic, ACS Applied Materials & Interfaces, 11 (6), (2019) 6257–6266
2. SnO2 nanosheets with multifunctional properties for flexible gas-sensors and UVA light detectors Marko Radović, Georges Dubourg, Zorana Dohčević-Mitrović, Bojan Stojadinović, Jelena Vukmirović, Nataša Samardžić, Miloš Bokorov, Journal of Physics D: Applied Physics 52 (2019) 385305 (7pp).

3. Laser sintering of screen-printed TiO2 nanoparticles for improvement of mechanical and electrical properties, M Radović, G Dubourg, S Kojić, Z Dohčević-Mitrović, B Stojadinović, M Bokorov, V Crnojević-Bengin, Ceramics International 44 (9), (2018) 10975-10983
4. Fabrication and Characterization of Flexible and Miniaturized Humidity Sensors Using Screen-Printed TiO2 Nanoparticles as Sensitive Layer, Georges Dubourg, Apostolos Segkos, Jaroslav Katona, Marko Radović, Slavica Savić, Georgios Niarchos, Christos Tsamis, Vesna Crnojević-Bengin Sensors 17 (8), (2017) 1854
5. Humidity Sensing Properties of Paper Substrates and Their Passivation with ZnO Nanoparticles for Sensor Applications, Georgios Niarchos, Georges Dubourg, Georgios Afroudakis, Markos Georgopoulos, Markos Georgopoulos, Vasiliki Tsouti, Eleni Makarona, Vesna Crnojevic-Bengin and Christos Tsamis, Sensors, 17(3), (2017) 516