Sanja Antić

Sanja Antić

Pozicija:Poslovni sekretar

Sanja Antić je rođena 29. januara 1987. godine u Novom Sadu. Gimnaziju „Laza Kostić“ završila je 2006. godine. Iste godine, upisuje Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, na kom je trenutno apsolvent. Od juna 2011. do novembra 2011. radila je kao saradnik u kancelarijskim poslovima u turističkoj organizaciji Vojvodine, Novi Sad. Od novembra 2011. do jula 2012. godine radila je u kompaniji Victoria Logistic, kao pomoćni radnik u administraciji. Od maja 2013. do maja 2019. godine radila je u Slobodnoj carinskoj zoni Novi Sad kao referent obračuna usluga manipulacije i zakupa. U maju 2019. godine počinje da radi na Institutu BioSens, Istraživačko–razvojni institut za informacione tehnologije biosistema kao poslovni sekretar.