Aleksandra Gašić Čolić

Aleksandra Gašić Čolić – Copy

Pozicija:Referent opšte službe

Aleksandra Gašić Čolić rođena je 20. avgusta 1988. Novom Sadu, Srbija. Nakon gimnazije „Svetozar Marković“ u Novom Sadu završila je Pravni fakultet. U okviru organizacije Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Aleksandra je od januara do jula 2013. godine učestvovala u Univerzitetskom programu radne prakse kod Pokrajinskog ombudsmana. Od septembra 2015. godine počinje da radi u sekretarijatu Instituta BioSens – Instituta za istraživanje i razvoj informacionih tehnologija u biosistemima.