Jugoslav Pendić

Jugoslav Pendić

Zvanje: Istraživač-pripravnik u oblasti društveno-humanističkih nauka –arheologija

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Diplomirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek za arheologiju, 2016 godine. Od 2005 godine intenzivno se bavio arheološkom terenskom praksom u istraživačkim i zaštitnim radovima. Godine 2015 je počeo sa pružanjem konsultantskih usluga za velike infrastrukturne projekte, iz domena zaštite kulturnog nasleđa u sredinama predviđenim za razvoj. Tokom 2018 godine je postao član ERC finansiranog projekta “Birth: births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC”. Prošao je obuku za rukovanje I primenu zatvorenih izvora jonizujućeg zračenja (pxrf, uCT). Njegova interesovanja i veštine stečene tokom karijere su orjentisane u nekoliko celina: daljinska i neinvazivna prospekcija, 3D skeniranje i vizualizacija u zaštiti i promociji kulturne i prirodne baštine, analiza materijala, GIS sistemi u arheologiji i domaće i međunarodno pravo posvećeno arheološkim kulturnim dobrima. Trenutno je upisan na doktorske studije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, odsek arheologija.

Centar:

03

CBS

1. Porčić, Marko, Tamara Blagojević, Jugoslav Pendić, and Sofija Stefanović. “The Neolithic Demographic Transition in the Central Balkans: Population Dynamics Reconstruction Based on New Radiocarbon Evidence.” Philosophical Transactions of the Royal Society B 376, no. 1816 (2021): 20190712.
2. Porčić, Marko, Tamara Blagojević, Jugoslav Pendić, and Sofija Stefanović. “The Timing and Tempo of the Neolithic Expansion across the Central Balkans in the Light of the New Radiocarbon Evidence.” Journal of Archaeological Science: Reports 33 (2020): 102528.
3. Radivojević, Miljana, J Pendić, A Srejić, M Korać, C Davey, A Benzonelli, Marcos Martinon-Torres, Nikola Jovanović, and Ž Kamberović. “Experimental Design of the Cu-As-Sn Ternary Colour Diagram.” Journal of Archaeological Science 90 (2018): 106–19.
4. Stefanović, Sofija, Bojan Petrović, Marko Porčić, Kristina Penezić, Jugoslav Pendić, Vesna Dimitrijević, Ivana Živaljević, Sonja Vuković, Jelena Jovanović, and Sanja Kojić. “Bone Spoons for Prehistoric Babies: Detection of Human Teeth Marks on the Neolithic Artefacts from the Site Grad-Starčevo (Serbia).” PloS One 14, no. 12 (2019): e0225713.
5. Živaljević, Ivana, Vesna Dimitrijević, Jelena Jovanović, Tamara Blagojević, Jugoslav Pendić, Anđelka Putica, Viktorija Uzelac, Jelena Bulatović, Miloš Spasić, and Nenad Jončić. “Revealing the ‘Hidden’ Pannonian and Central Balkan Mesolithic: New Radiocarbon Evidence from Serbia.” Quaternary International, 2020.