Slobodan Šašović

Slobodan Šašović

Pozicija:Vozač-kurir

Slobodan Šašović rođen je 20. novembra 1990. u Novom Sadu. Osnovnu školu „Jovan Popović” završio je 2005. godine. Posle osnovne škole završio je Srednju ekonomsku školu „Elitna privatna ekonomska škola i gimnazija“ gde je stekao diplomu trgovinskog tehničara. Tokom 2014. godine radio je u DOO „Manevar“, a od marta 2016. do aprila 2018. radio je kao tehničar na TV Most u Novom Sadu. Tu je savladao različite programe za video montažu. Od maja 2018. godine počinje da radi u Institutu BioSens – Institut za istraživanje i razvoj informacionih tehnologija u biosistemima, kao vozač-kurir.