Aleksandra Pavlović

Aleksandra Pavlovic

Zvanje: Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka-hemija

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Aleksandra Pavlović je zaposlena na Institutu BioSens kao istraživač-pripravnik. Takođe, student je doktorskih akademskih studija hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je završila osnovne (2019.) i master (2020.) studije hemije. Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti sinteze, funkcionalizacije i karakterizacije periodično mezoporoznih organosilikatnih nanočestica za dermalnu upotrebu, kao i razvijanjem biosenzora za različite biomolekule.