Nina Pajević

Nina Pajević

Zvanje: Mlađi istraživač

Pozicija:Mlađi istraživač

Google Scholar

Nina Pajević zaposlena je u Centru za informacione tehnologije Instituta BioSense, na poziciji Mlađi istraživač u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Završila je osnovne studije na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, smer Obrada signala, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu; Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva je od 2020. godine. Prevashodno je usmerena ka istraživanju i primeni algoritama dubokog učenja u poljoprivredi. Trenutno radi na detekciji navodnjavanih površina na osnovu satelitskih slika.