Branislav Živaljević

Branislav Živaljević

Zvanje: Istraživač-pripravnik

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Branislav Živaljević je student doktorskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta, na Univerzitetu u Novom Sadu. Osnovne studije završio je 2017, a master studije 2019. godine na smeru master geograf – geoinformatičar. U svojim završnim radovima bavio se klimatskim i geomorfološkim procesima i njihovim uticajem na prirodnu sredinu. Tokom master studija proveo je mesec dana u Kini, gde je pohađao kurs letnje škole u organizaciji Đao Tong Univerziteta u Šangaju pod nazivom Knowing Satellite by Cubesat. Takođe je u više navrata obavljao praksu u kompaniji ”Here Technologies”. Doktorske studije upisuje 2020. godine, a od marta 2021. godine, je zaposlen na Institutu BioSens, kao istraživač-pripravnik u Centru za informacione tehnologije.

Centar:

proba 2

CIT