Maksim Lalić

PIC_1730

Zvanje: Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

 

Maksim Lalić je istraživač pripravnik na institutu BioSens i student doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Osnovne i master akademske studije iz oblasti računarstva je završio 2017. i 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon završenih master studija, ostaje zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent sa angažmanom na predmetima iz oblasti analize podataka i baza podataka. Interesuje se za primene metoda mašinskog učenja, operacionih istraživanja i veštačke inteligencije u razvoju agentskih sistema i sistema za podršku u odlučivanju.

Centar:

proba 2

CIT

  1. Alves L., Gajić D., Rangel Henriques P., Ivančević V., Ivković V., Lalić M., Luković I., Joao Varanda Pereira M., Popov S., Correia Tavares P.: C Tutor Usage in Relation to Student Achievement and Progress: A Study of Introductory Programming Courses in Portugal and Serbia, Computer Applications in Engineering Education, 2020, ISSN 1061-3773.