Nikola Knežević

Nikola Knežević

Zvanje: Viši naučni saradnik u oblasti prirodno–matematičkih nauka -hemija

Pozicija:Viši naučni saradnik

Google Scholar

Dr Nikola Knežević je Viši naučni saradnik u Centru za senzorske tehnologije na Institutu Biosens. Doktorirao je 2009. godine iz oblasti hemije na Iowa State University, SAD. Dalje istraživačko iskustvo stekao je kao postdoktorand na Univerzitetu u Hjustonu (istraživanje iz oblasti višestepene organske sinteze), Universidad Complutense de Madrid (nauka o nanomaterijalima), Institute Charles Gerhardt Montpellier (nauka o nanomaterijalima), FP7 – ERA ERA Chairs postdoktorand u Nuklearnom institutu Vinča i kao Pole Chimie Balard gostujući profesor na Univerzitetu u Monpeljeu. Nikola je autor/koautor na preko 60 naučnih publikacija, uključujući 2 poglavlja o knjigama i 30 naučnih članaka u visoko rangiranim međunarodnim časopisima sa preko 1000 citata i H indeksom 15. Nikola je koordinator jednog projekta N2020 (NANOFACTS GA 952259), dva srpska nacionalna projekta (PRECAST – 6060755, dokaz koncepta – 5566) i dva bilateralna istraživačka projekta (sa Francuskom i Nemačkom). Istraživačka interesovanja: sinteza funkcionalnih bioresponsivnih nanomaterijala za primenu u zaštiti zdravlja i konstrukciji biosenzora.

Centar:

CST

CST

1. Pergal, M; Brkljacic, J; Tovilovic-Kovacevic, G; Spirkova, M; Kodranov, I; Manojlovic, D; Ostojic, S; Knezevic, N, Effect of Mesoporous Silica Nanoparticles on the Properties of Polyurethane Network Composites, Progress in Organic Coatings, 2021, 151,106049
2. Knezevic, N, Gadjanski, I, Durand, JO, Magnetic nanoarchitectures for cancer sensing, imaging and therapy, Journal of Materials Chemistry B 2019, 7, 9-23
3. Knezevic, NŽ, Stojanovic V, Chaix A, Bouffard E, Cheikh K, Morère A, Maynadier M, Lemercier G, Garcia M, Gary-Bobo M, Durand J-O, Cunin F, Ruthenium(II) complex-photosensitized multifunctionalized porous silicon nanoparticles for two-photon near-infrared light responsive imaging and photodynamic cancer therapy, Journal of Materials Chemistry B, 2016: 4, 1337-1342.
4. Knežević, NŽ, Durand JO. Large pore mesoporous silica nanomaterials for application in delivery of biomolecules. Nanoscale. 2015: 7: 2199-2209.
5. Knežević, NŽ, Trewyn BG, Lin VSY. Functionalized mesoporous silica nanoparticle-based visible light responsive controlled release delivery system. Chemical Communications. 2011: 47: 2817-2819.