Nove inteligentne silikatne i organosilikatne nanostrukture za dijagnostiku i isporuku lekova

Period implementacije: 01/01/2018 - 31/12/2018

Tip projekta: BILATERALNI

Cilj projekta: Sinteza nanomaterijala baziranih na mezoporoznim silikatnim nanočesticama (MSN) i periodičnim mezoporoznim organosilikatima (PMO), koji bi bili primenljivi za istovremenu dijagnostiku i selektivnu terapiju raka.

 

O projektu: Nanomaterijali mogu biti konstruisani sa sposobnošću da indukuju terapeutsku aktivnost pod dejstvom različitih podsticaja (npr. promena rN vrednosti, dejstvo svetlosti ili magnetnog polja, uticaj enzima) što omogućava selektivnu isporuku lekova iz nanonosača, usmerenih isključivo na tkivo kancera. Ovo omogućava minimiziranje negativnih efekata lekova na zdravim tkivima, što se dodatno pospešuje površinskom funkcionalizacijom nanočestica s ciljnim ligandima za interakciju sa receptorima specifičnim za tumorska tkiva. Takođe se istražuje kombinovana terapija protiv raka, tj. terapija sa dva ili više različitih lekova kako bi se sprečio razvoj otpornosti raka na lečenje, što je tipično značajna prepreka prilikom hemoterapije kada se koristi jedno terapijsko sredstvo. Zbog toga se za konstruisanje MSN i PMO nanonosača mogu primeniti kombinacije lekova koji imaju različite mehanizme delovanja protiv raka. Istraživanje predviđeno ovim projektom omogućuje razvoj novih terapeutskih strategija za rak, sa ciljem u poboljšanju rezultata terapija protiv raka u klinikama.

Centri:

CST

CST