Đorđe Vujić

Djordje Vujic – picture

Pozicija:Mlađi istraživač

Google Scholar

Đorđe Vujić je trenutno zaposlen kao mlađi istraživač u Centru za Informacione Tehnologije na  Institutu BioSens u Novom Sadu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu, na katedri za organsku hemiju. Tema diplomskog rada je bila “Sinteza C-homo laktama derivata žučnih kiselina”. Posle studija, zaposlio se u laboratoriji u kojoj je bio uključen u analizu kontaminenata hrane kao što su rezidui pesticida, mikotoksini i akrilamid kao i analiza kvaliteta hrane u koju je uključeno određivanje sadržaja šećera, aminokiselina, konzervanasa, veštačkih zaslađivača i vitamina. Trenutno je na master akademskim studijama organske hemije.