Kristina Kalkan

Kristina Kalkan

Zvanje: Istraživac-saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka - geonauke

Pozicija:Istraživač-saradnik

Google Scholar

Kristina Kalkan je istraživac-saradnik na Institutu BioSens. Doktorirala je 2021. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu na temu kvantifikacije erozivnih procesa zemljišta primenom fallout radionuklida. Njena istraživanja su usmerena na pedologiju (modeliranje erozivnih procesa zemljišta, radioaktivnost zemljišta, magnetna susceptibilnost zemljišta), geomorfologiju, klimatologiju, radioekologiju, radioaerosole, prirodne nepogode i hazarde. Pored navedenog, koristi GIS, daljinsku detekciju i dronove za potrebe prostorne analize i vizualizacije.

Centar:

03

CBS

  1. Kalkan, K., Forkapić, S., Marković, S.B., Gavrilov, M.B., Bikit-Schroeder, K., Mrđa, D., Radaković, M.G., Tošić, R. 2020. Deposition of 137Cs and precipitation distribution in Vojvodina, Northern Serbia after the Chernobyl accident. Chemosphere, 264 (2). https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128471.
  2. Kalkan, K., Forkapić, S., Marković, S.B., Bikit, K., Gavrilov, M.B., Tošić, R., Mrđa, D., Lakatoš, R. 2020. The application of 137Cs and 210Pbex methods in soil erosion research of Titel loess plateau, Vojvodina, Northern Serbia. Open Geosciences, 12, 11–24. https://doi.org/10.1515/geo-2020-0002.